ShopBack ถูกกฎหมายและปลอดภัยหรือไม่

ShopBack เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 ในประเทศสิงคโปร์ และได้ขยายตลาด ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไต้หวัน ไทย ออสเตรเลีย เวียดนาม และเกาหลีใต้ โดยได้จดทะเบียนทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย

ปัจจุบันนี้ ShopBack มีร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมพันธมิตรหลายร้อยร้านค้าทั้งในและต่างประเทศ พร้อมด้วยธนาคาร และองค์กรอื่นๆ อีกมากมาย และยังมีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 13 ล้านคนใน 9 ประเทศ นอกจากนี้เรายังได้รับรางวัลต่างๆ ในภูมิภาคเป็นจำนวนมาก

ทาง ShopBack ให้ความสำคัญกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกคน โดยทางเราไม่มีการนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้ในการพาณิชย์อื่นใด ดังนั้นจึงสามารถมั่นใจใน ShopBack ได้ว่าดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าทุกคน

 

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ShopBack ได้ที่:

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner