การยกเลิก, การขอคืนเงิน และวันหมดอายุของ E-Voucher
  1. ฉันสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่?

ขออภัย การสั่งซื้อ E-Voucher ไม่สามารถขอคืนเงินได้

  1. ฉันสามารถขอต่ออายุ E-Voucher ของฉันหลังจาก E-Voucher หมดอายุแล้วได้หรือไม่?

E-Voucher ไม่สามารถขอต่ออายุ หรือขยายระยะเวลาการใช้ หลังจากวันหมดอายุที่ระบุได้

  1. จะเกิดอะไรขึ้นกับเงินคืน Cashback ของฉันหากฉันยกเลิกหรือขอคืนเงินจากการซื้อ E-Voucher?

หากมีการขอยกเลิกหรือขอคืนเงินจาก E-Voucher เงินคืน Cashback จากรายการสั่งซื้อ E-Voucher ดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner