สาเหตุที่ทำให้ถูกยกเลิกเงินคืน

การถูกยกเลิกเงินคืน (Rejected) มีสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี้

1. มีการยกเลิก ปรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ และหากเป็นร้านค้าในหมวดหมู่ท่องเที่ยว มีการปรับเปลี่ยนชื่อผู้เข้าพัก ห้องพัก และระยะเวลาการเข้าพัก หรือไม่เข้าพัก (No show)

2. การสั่งซื้อ/จองรายการนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง เช่น การชำระเงินไม่สมบูรณ์ หรือไม่ได้ทำรายการผ่าน ShopBack ในที่นี้รวมไปถึงการติดตามเงินคืนซ้ำโดยระบบ

หมายเหตุ: ในส่วนของการติดตามเงินคืนทั้งที่ไม่ได้เข้าผ่าน ShopBack สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากประวัติการเข้าชมใน cookie/cache ที่ยังคงติดตามการเข้าร้านค้าอยู่ จึงทำให้เกิดการติดตามเงินคืนจาก ShopBack อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะถูกปฏิเสธโดยร้านค้าหลังจากที่ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากทางร้านค้าสามารถตรวจสอบได้ว่ารายการใดเป็นการสั่งซื้อผ่าน ShopBack

3. มีการใช้ส่วนลดจากบัตรเครดิต เครือข่ายโทรศัพท์ โค้ดส่วนลด หรือ Voucher ที่ไม่ได้ร่วมการรับเงินคืนจาก ShopBack

4. มีการทำผิดเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ทางร้านค้ากำหนดไว้ในหน้าร้านค้าภายใน ShopBack (คุณสามารถตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละหน้าร้านค้าภายใน ShopBack)

 

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner