ควรคลิกผ่าน ShopBack ทุกครั้งหรือไม่ และหากลืมคลิก จะได้รับเงินคืนหรือไม่

คุณจะต้องคลิกผ่าน ShopBack ทุกครั้งก่อนที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ได้รับเงินคืนจากรายการคำสั่งซื้อดังกล่าว หากคุณไม่ได้คลิกผ่าน ShopBack ทางร้านค้าจะไม่มอบเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับ ShopBack เพื่อมาแบ่งปันเป็นเงินคืนให้กับคุณ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner