เวลาคลิกผ่าน ShopBack แล้ว ราคาสินค้า/บริการจะแพงขึ้นหรือไม่

เวลาคลิกผ่าน ShopBack เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า/บริการ ในร้านค้าต่างๆ ราคาจะยังคงเท่าเดิมตามปกติ อย่างไรก็ตาม หากคุณพบว่าราคามีการเปลี่ยนแปลง สามารถแจ้งรายละเอียดพร้อมภาพหรือวีดีโอบันทึกหน้าจอมา
โดยคลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

          (ราคาสินค้าในหน้าร้านค้าโดยไม่เข้าผ่าน ShopBack)     (ราคาสินค้าหลังจากที่ทำการคลิกผ่าน ShopBack)

faaa.jpg     daaa.jpg

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner