เงินคืนสะสมทั้งหมด เงินคืนที่ถอนได้ เงินคืนรอดำเนินการ และเงินคืนที่ถอนออกไปคืออะไร

ยอดเงินคืนมีทั้งหมด 4 สถานะ ดังนี้

  1. ยอดเงินคืนสะสมทั้งหมด คือ เงินคืน/เงินโบนัสทั้งหมด ที่อนุมัติ และยังไม่อนุมัติ รวมถึงเงินคืนถอนออกไปแล้ว
  2. ยอดเงินคืนที่ถอนได้ คือ เงินคืน/เงินโบนัส ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถขอถอนเข้าบัญชีธนาคารได้
  3. ยอดเงินคืนรอดำเนินการ คือ เงินคืนที่รอการตรวจสอบจากร้านค้า และกำลังจะอนุมัติหากไม่มีการเปลี่ยน/ยกเลิกสินค้า
  4. ยอดเงินคืนที่ถอนออกไป คือ เงินคืนทั้งหมดที่เคยโอนเข้าบัญชีธนาคารไปแล้ว

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือของเรา ผ่านช่องทาง LiveChat! ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 - 20:30 น. เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner