สถานะการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตาม

คุณจะได้รับการแจ้งผลการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตามทางอีเมลของคุณหลังจากที่ ShopBack ได้ทำการตรวจสอบกับทางร้านค้าเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบผลการติดตามเงินคืนได้ที่ "ภาพรวมเงินคืนของคุณ/รายละเอียดการรับเงินคืน" โดยสามารถตรวจสอบได้ทั้งทางหน้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โดยสามารถดูวิธีการตรวจสอบสถานะเงินคืนได้ ที่นี่

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner