ทำไมถึงมีการปรับจำนวนเงินที่ถอน

สาเหตุที่มีการปรับจำนวนเงินที่ถอน อาจเกิดจากการอนุมัติจำนวนเงินคืนผิดพลาดในตอนแรกจึงทำให้มีการปรับให้ถูกต้องอีกครั้งในภายหลัง

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner