สามารถสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศได้หรือไม่

หากคุณทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศ เงินคืนของคุณจะถูกปฏิเสธ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของร้านค้าให้แน่ใจก่อนทำการสั่งซื้อเพื่อที่คุณจะได้รับเงินคืนอย่างถูกต้อง (ยกเว้น บางร้านค้าที่เป็นร้านค้าจากต่างประเทศและทางเรายืนยันแล้วว่าสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าและได้รับเงินคืน) 

detailed-world-map.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner