หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการชำระเงิน ควรทำอย่างไร

หากเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการชำระเงิน และคุณต้องการที่จะทำการสั่งซื้อใหม่ ให้คลิกผ่าน ShopBack ก่อนทำการสั่งซื้อใหม่อีกครั้ง และตรวจสอบให้มั่นใจว่าการสั่งซื้อครั้งใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

สามารถคลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับเงินคืน

 

pg9lgwhhnAvoINhVmVk-s.jpg

ภาพแสดงข้อผิดพลาดในระหว่างการชำระเงิน

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner