ระยะเวลาที่เงินรอดำเนินการเปลี่ยนเป็นอนุมัติ

ปกติเงินคืนจะแสดงขึ้นเป็นยอด "เงินคืนรอดำเนินการ" หลังจากนั้นทางร้านค้าที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้า/บริการจะทำการตรวจสอบคำสั้งซื้อของคุณว่าคุณได้รับสินค้าแล้วและไม่มีการยกเลิก เปลี่ยน หรือคืนสินค้า/บริการ และไม่ได้ทำการใดที่เข้าข่ายการไม่ได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 60-150 วัน แล้วแต่นโยบายของแต่ละร้านค้า จากนั้นทางร้านค้าจะอนุมัติเปลี่ยนสถานะยอดเงินคืนจาก “รอดำเนินการ” เป็น “ยอดเงินคืนที่ถอนได้” โดยตรวจสอบระยะเวลาที่เงินรอดำเนินการเปลี่ยนเป็นอนุมัติได้ที่หน้าเงื่อนไขของร้านค้า

hotels_.png

หมายเหตุ: เนื่องจากแต่ละร้านค้ามีระยะเวลาที่เงินรอดำเนินการเปลี่ยนเป็นอนุมัติที่ต่างกัน โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าโดยละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner