ทำไมเงินคืนยังคงเป็นสถานะรอดำเนินการ ทั้งที่เลยกำหนดวันที่อนุมัติแล้ว

ทางร้านค้าอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ทำการสั่งซื้อถูกต้องตามเงื่อนไขของร้านค้า จึงส่งผลให้การอนุมัติเงินคืนล่าช้ากว่าวันที่แจ้ง ทั้งนี้คุณสามารถส่งใบยืนยันคำสั่งซื้อมาให้ทางเราตรวจสอบได้ที่ ShopBack Help 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner