ยอดเงินคืนที่ได้รับผิด ควรทำอย่างไร

เราคำนวณเงินคืนจากยอดที่คุณสั่งซื้อโดยไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และส่วนลด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าโดยละเอียดอีกครั้ง

หากคุณได้รับเงินคืนไม่ถูกต้องสามารถติดต่อเราได้โดยคลิก Screen_Shot_2563-11-24_at_10.28.49.png เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  พร้อมแนบภาพใบยืนยันการสั่งซื้อที่ประกอบไปด้วย วันที่ทำการสั่งซื้อ รายละเอียดสินค้า ราคา และวิธีการชำระเงินมาให้ทางเราเพื่อทำการตรวจสอบเพิ่มเติม

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner