ทำไมโบนัสที่ได้รับถึงยังไม่อนุมัติ

โบนัสจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อคุณทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สำเร็จ โดยเมื่อทำตามเงื่อนไขสำเร็จแล้ว จะมีเครื่องหมายถูกสีเขียวในช่องสี่เหลี่ยมข้างหน้าข้อความเงื่อนไขนั้น หากคุณทำตามเงื่อนไขทั้งหมดสำเร็จแล้ว โบนัสจะได้รับการอนุมัติภายใน 5 วันทำการ

RAF.png

หมายเหตุ: หากคุณทำครบเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว แต่โบนัสดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติภายใน 5 วันทำการ 

สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner