ทำไมโบนัสที่ได้รับถึงไม่แสดงในบัญชี ShopBack

โบนัสจะยังไม่แสดงในบัญชี ShopBack ของคุณ หากคุณยังทำตามเงื่อนไขไม่ครบ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของโบนัสดังกล่าวอีกครั้ง เช่น โบนัสชักชวนจะแสดงในบัญชี ShopBack ของคนชวนก็ต่อเมื่อคนถูกชวนทำการสั่งซื้อครบ 500 บาท และรายการนั้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น

 

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner