ทำไมโบนัสที่ได้รับถึงไม่แสดงในบัญชี ShopBack

โบนัสจะยังไม่แสดงในบัญชี ShopBack ของคุณ หากคุณยังทำตามเงื่อนไขไม่ครบ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของโบนัสดังกล่าวอีกครั้ง เช่น โบนัสชักชวนจะแสดงในบัญชี ShopBack ของคนชวนก็ต่อเมื่อคนถูกชวนทำการสั่งซื้อครบ 500 บาท และรายการนั้นได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner