ทำไมถึงยังไม่ได้รับเงินคืนที่ถอนออกไปเข้าบัญชีธนาคาร

หากคุณทำการถอนเงินแล้ว และยังไม่ได้รับเงินภายใน 3-5 วันทำการ นับจากวันที่ถอน (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถติดต่อโดยคลิก mceclip0.png เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อให้ทางเราตรวจสอบ

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner