หากมีบัญชี ShopBack มากกว่า 1 บัญชี สามารถทำการรวมบัญชีได้หรือไม่ ?

คุณสามารถทำการรวมบัญชี ShopBack ได้โดยแจ้งข้อมูลดังรายการด้านล่าง

1. อีเมลและชื่อบัญชี ShopBack ที่ต้องการปิดการใช้งาน และ ยอดเงินรอดำเนินการที่ยังมีอยู่

2. อีเมลและชื่อบัญชี ShopBack ที่ต้องการเก็บไว้ใช้งานต่อ และ ยอดเงินสะสมทั้งหมดที่มี

เมื่อได้รับข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ทางเราจะดำเนินการรวมบัญชีให้ โดยการโอนเงินคืนที่ถอนได้ในบัญชีที่ต้องการปิด ไปยังบัญชีหลักที่คุณต้องการเก็บไว้ในสถานะเงินโบนัส

หมายเหตุ: หากบัญชีผู้ใช้งานมียอดเงินคืนรอดำเนินการอยู่ในบัญชี จะไม่สามารถทำการรวมบัญชีได้ คุณจะต้องรอให้ทุกรายการได้รับอนุมัติเป็นเงินคืนที่ถอนได้ จึงจะสามารถทำการรวมบัญชีได้

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามโดยคลิที่นี่
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner