วิธีแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวบางอย่างได้ด้วยตนเองภายในบัญชี ShopBack ได้แก่ ชื่อ (Full name) วันเกิด (Birthday) ที่อยู่ (Address) และรหัสไปรษีย์ (Postal Code) ซึ่งสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้

- หากคุณใช้งาน ShopBack บนหน้าเว็บไซต์ คุณสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ที่ การตั้งค่าบัญชี 

Screen_Shot_2562-11-28_at_11.13.12.png

(1)

Screen_Shot_2562-11-28_at_11.31.15.png

(2)

รูปภาพแสดงวิธีการเข้าไปยังเมนูข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ ShopBack

 

- สำหรับในแอปพลิเคชั่น คุณสามารถเลือกไปที่ไอคอนรูปคนมุมบนขวามือ จากนั้นเลื่อนลงมายังหัวข้อตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ จากนั้นเลือกไปที่ "ข้อมูลส่วนตัว"  เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในส่วนดังกล่าว

 

icon______.png

(1)

_____________.png

(2)

Image_from_iOS__13_.png

(3)

รูปภาพแสดงวิธีการเข้าไปยังเมนูข้อมูลส่วนตัวเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลบนแอปพลิเคชัน ShopBack

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วยตนเอง หากต้องการเปลี่ยนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ สามารถติดต่อให้ทางเราดำเนินการให้ได้ที่ ShopBack Help หรือผ่านช่องทาง LiveChat! เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner