โบนัสได้มาจากไหนบ้าง

คุณสามารถได้รับโบนัสจากการชักชวนเพื่อน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับ ShopBack โดยโบนัสนั้นจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อคุณทำตามเงื่อนไขที่ระบุไว้สำเร็จ เช่น การถอนเงินโบนัสครั้งแรก จะต้องมียอดเงินคืนที่ถอนได้หรือยอดเงินคืนที่ถอนไปแล้วรวมขั้นต่ำ 250 บาท เป็นต้น ซึ่งจะแตกต่างจากเงินคืนที่ได้รับจากร้านค้าซึ่งจะมีวันที่อนุมัติระบุไว้

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner