สาเหตุที่ไม่สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้

สาเหตุที่ไม่สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้เกิดจาก:

1. คุณใส่หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง (การใส่เบอร์โทรศัพท์ ให้ตัด 0 ตัวแรกออก เช่น เบอร์ 091XXXXXXX ให้ใส่แค่ 91XXXXXXX)

2. เบอร์โทรศัพท์นั้นถูกลงทะเบียนด้วยบัญชีการใช้งานอื่นไปแล้ว เนื่องจากว่า 1 หมายเลขโทรศัพท์ต่อ 1 บัญชีการใช้งาน โดยคุณจะพบข้อความแสดงขึ้นมาว่า หมายเลขนี้ถูกใช้ลงทะเบียนกับบัญชีอื่นแล้ว

หากคุณยังไม่สามารถกรอกหมายเลขโทรศัพท์ได้ สามารถติดต่อมาที่ ShopBack Help หรือผ่านช่องทาง LiveChat! ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:30 - 20:30 น. เพื่อให้ทางเราช่วยเหลือ

  

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner