หลักฐานยืนยันการสั่งซื้อที่ควรแนบ

หลักฐานยืนยันการสั่งซื้อที่ควรแนบจะต้องเป็นใบยืนยันคำสั่งซื้อที่ประกอบไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ วันที่ทำการสั่งซื้อ หมายเลขคำสั่งซื้อ/การจอง ราคา และรายละเอียดการชำระเงินสินค้า/การจองที่ได้รับจากทางร้านค้า

ตัวอย่างหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อที่ควรแนบ

Example_trip.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner