ทำไมถึงไม่มีวันที่ทำการสั่งซื้อให้เลือก

สาเหตุที่ไม่มีวันที่ที่คุณทำการสั่งซื้อให้เลือกเกิดจาก:

1. วันที่ทำการสั่งซื้อของคุณเกินกำหนดระยะเวลา 30 วัน เนื่องจากว่าคุณจะต้องส่งเรื่องภายใน 30 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

2. คุณไม่ได้ทำการคลิกร้านค้าในวันดังกล่าวผ่านทาง ShopBack จึงทำไม่มีวันที่ทำการสั่งซื้อของคุณให้เลือก โดยปกติแล้วระบบจะทำการบันทึกประวัติการคลิกร้านค้าของคุณอัตโนมัติทุกครั้งที่ทำการคลิกร้านค้าผ่านทาง ShopBack 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner