การกรอกหมายเลขคำสั่งซื้อในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มเงินคืนที่หายไป

หมายเลขคำสั่งซื้อของแต่ละร้านค้าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป โดยคุณจะได้รับใบยืนยันการสั่งซื้อหลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้า/บริการสำเร็จ ทางร้านค้าจะทำการส่งใบยืนยันคำสั่งซื้อดังกล่าวไปยังอีเมลหรือข้อความในแอปพลิเคชั่นของร้านค้าของคุณ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้จากอีเมลของคุณหรือในประวัติการสั่งซื้อบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของร้านค้านั้นๆ ได้ 

สามารถดูตัวอย่างใบยืนยันคำสั่งซื้อและหมายเลขคำสั่งซื้อของร้านค้าตามตัวอย่างด้านล่าง

ชื่อร้านค้า หมายเลขการสั่งซื้อ/การจอง ตัวอย่างของใบยืนยันการสั่งซื้อ/การจอง
Shopee  ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 15 ตัว
เช่น 1811240XXXXXXXX
Example_shopeeII.jpg 
Lazada  ประกอบด้วยตัวเลข 15 หลัก
เช่น 20634XXXXXXXXX
 Lazada.jpg
Konvy 

ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก
เช่น 1177XXXX

 Konvy.png
Agoda  ประกอบด้วยตัวเลข 9 หลัก
เช่น 2629XXXXX
 Example_agoda.png
Trip.com ประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก
เช่น 76171XXXXX
Example_trip.png 
JD Central 

ประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก

เช่น 4209XXXX

 
___JD_Central.png 
Line Man 

ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 12 ตัว

เช่น LM304XXXXX

 
 __Line_Man.jpg
Power Buy 

 

ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 18 ตัว

เช่น PWB2019041000XXXXX

___Power_Buy.png 
Line Man Taxi 

ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 12 ตัว

เช่น LMTTW7GXXXXX

 
___line_taxi.png 
Nike 

ประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษร 13 ตัว

เช่น G01747XXXXX 

 ___nike.png

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิก mceclip0.png เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner