วิธียกเลิกการเข้าสู่ระบบ ShopBack ด้วยบัญชี Facebook

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่ระบบบัญชี ShopBack ของคุณ จากการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook เป็นการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยแจ้งความต้องการมาที่ ShopBack Help  หรือผ่านช่องทาง LiveChat! ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อให้ทางทีมงานดำเนินการให้

โปรดทราบว่าหลังจากที่บัญชี ShopBack ของคุณยกเลิกการเชื่อมโยงกับ Facebook เรียบร้อยแล้ว บัญชี ShopBack ของคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี ShopBack ผ่านบัญชี Facebook ได้อีกครั้ง

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner