วิธียกเลิกการเข้าสู่ระบบ ShopBack ด้วยบัญชี Facebook

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่ระบบบัญชี ShopBack ของคุณ จากการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook เป็นการเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนการยกเลิกการเชื่อมต่อได้เองในหน้าตั้งค่าบัญชี

โปรดทราบว่าหลังจากที่บัญชี ShopBack ของคุณยกเลิกการเชื่อมโยงกับ Facebook เรียบร้อยแล้ว บัญชี ShopBack ของคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี ShopBack ผ่านบัญชี Facebook ได้อีกครั้ง

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner