วิธียกเลิกการเข้าสู่ระบบ ShopBack ด้วยบัญชี Facebook

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการเข้าสู่ระบบบัญชี ShopBack ของคุณ จากการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook เป็นการเข้าสู่ระบบโดยใช้อีเมลและทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ โดยแจ้งความต้องการมาที่ ShopBack Help  หรือผ่านช่องทาง LiveChat! เพื่อให้ทางทีมงานดำเนินการให้

โปรดทราบว่าหลังจากที่บัญชี ShopBack ของคุณยกเลิกการเชื่อมโยงกับ Facebook เรียบร้อยแล้ว บัญชี ShopBack ของคุณจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชี ShopBack ผ่านบัญชี Facebook ได้อีกครั้ง

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner