"หมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลงทะเบียนแล้วค่ะ" ในขั้นตอนการสมัคร ควรทำอย่างไร?

หากคุณกำลังจะสร้างบัญชี ShopBack แล้วในขั้นตอนการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์พบข้อความว่า "หมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลงทะเบียนแล้วค่ะ" แสดงว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ มีการลงทะเบียนไว้แล้วกับบัญชีอื่นเนื่องจาก 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถใช้ได้กับ 1 บัญชี ShopBack เท่านั้น หากคุณมีข้อสงสัยใด สามารถติดต่อมาที่ ShopBack Help หรือกรอกเบอร์โทรศัพท์อื่นที่คุณยังไม่เคยใช้ในการสมัครใช้งาน ShopBack

Image_from_iOS__10_.png

รูปภาพประกอบการแจ้งเตือน "หมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลงทะเบียนแล้วค่ะ"

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner