หากคืน เปลี่ยน หรือยกเลิกสินค้าจะได้รับเงินคืนหรือไม่

การคืน เปลี่ยน ยกเลิกสินค้า/บริการ รวมถึงการไม่เข้าพัก/ไม่ใช้บริการ (No show) หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการจองบริการในหมวดท่องเที่ยว จะทำให้คุณไม่ได้รับเงินคืน โดยรายการเงินคืนที่ถูกติดตามในระบบจะถูกยกเลิกในภายหลัง

หากคุณต้องการคืน เปลี่ยน ยกเลิกสินค้า/บริการ รวมถึงการไม่เข้าพัก/ไม่ใช้บริการ (No show) หรือต้องการเปลี่ยนแปลงการจองบริการในหมวดท่องเที่ยว ทางเราแนะนำให้คุณยกเลิกรายการเดิมแล้วทำการสั่งซื้อสินค้า/บริการผ่าน ShopBack ใหม่อีกครั้ง เพื่อที่จะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขของร้านค้า

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือ โดยคลิก mceclip0.png เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner