มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดเพิ่มเติมที่ควรทราบ

บางร้านค้าให้เงินคืนสำหรับการทำรายการทั้งบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ในขณะที่บางร้านค้าให้เงินคืนเฉพาะการทำรายการบนแอปพลิเคชั่นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการทำรายการของร้านค้าอย่างละเอียดก่อนการสั่งซื้อ

โดยคุณสามารถอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีการดูเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละร้านค้าได้ ที่นี่

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner