รหัสในการถอนมีอะไรบ้าง

รหัสการถอนเงินมี 2 ประเภท ได้แก่

1. รหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ

หากคุณพบข้อความ "โปรดใส่รหัสผ่าน ShopBack ของคุณเพื่อทำการถอนเงินออก" ให้กรอกรหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ ShopBack หรือ รหัสผ่านของ Facebook ในกรณีที่ล็อกอินผ่าน Facebook

2. รหัส OTP หรือ โค้ดยืนยันครั้งเดียว

คุณจะได้รับผ่านรหัส OTP ทาง SMS หลังจากที่คุณกรอกหมายเลขโทรศัพท์ เมื่อพบข้อความ "อัพเดทหมายเลขโทรศัพท์"

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner