"หมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลงทะเบียนแล้วค่ะ" ในขั้นตอนการอัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ควรทำอย่างไร?

หากคุณกำลังจะอัพเดทหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ในขั้นตอนการถอนเงิน แล้วพบข้อความว่า "หมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลงทะเบียนแล้วค่ะ" แสดงว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ มีการลงทะเบียนไว้แล้วกับบัญชีอื่นเนื่องจาก 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถใช้ได้กับ 1 บัญชี ShopBack เท่านั้น

หากคุณมีข้อสงสัยใด สามารถติดต่อมาที่ ShopBack Help หรือผ่านช่องทาง LiveChat! เพื่อขอความช่วยเหลือ ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

496329.jpg 

รูปภาพประกอบการแจ้งเตือน "หมายเลขโทรศัพท์นี้ถูกลงทะเบียนแล้วค่ะ"

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner