ประเภทของอีเมลแจ้งเตือนที่คุณจะได้รับจาก ShopBack

ทาง ShopBack จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปหาคุณ 2 ประเภท ได้แก่

1. อีเมลประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ ดีลล่าสุด ส่วนลด โค้ดหรือคูปอง กิจกรรมพิเศษ โปรโมชั่น และการอัปไซส์เงินคืนต่างๆ

2. อีเมลเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่ การยืนยันอีเมลบัญชี ShopBack และ การยืนยันบัญชีธนาคารเป็นต้น

 3. อีเมลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินคืน เช่น การแจ้งเกี่ยวกับการติดตามเงินคืน การถอนเงินคืน และการแจ้งผลในกรณีที่คุณได้ส่งเรื่องเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินคืนที่ถูกยกเลิก เงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตาม หรือเงินคืนที่ได้รับการอนุมัติล่าช้า

หมายเหตุ : หากคุณยกเลิกการรับข่าวสารผ่านทางอีเมล (Unsubscribe) คุณจะยังคงได้รับอีเมลเพื่อยิืนยันตัวตนและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินคืนของคุณ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner