วิธีการยกเลิกการติดตามข่าวสารจากอีเมล ShopBack

คุณสามารถยกเลิกการติดตามข่าวสารจากอีเมล ShopBack โดยสามารถแจ้งเรามาได้ที่ ShopBack Help อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณจะยกเลิกการรับข่าวสารผ่านทางอีเมลแล้ว คุณจะยังคงได้รับอีเมลเพื่อการยืนยันตัวตนและแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินคืนของคุณอยู่เช่นเดิม

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner