ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารจากทาง ShopBack ควรทำอย่างไร

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารจากทาง ShopBack สามารถติดต่อเพื่อขอรับอีเมลแจ้งเตือนกับทางเรา ได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือ ShopBack Help หรือผ่านช่องทาง LiveChat! ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner