ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารจากทาง ShopBack ควรทำอย่างไร

สามารถติดต่อมาได้ที่ ShopBack Help โดยแจ้งอีเมลของคุณที่ใช้ในการลงทะเบียนบัญชี ShopBack เพื่อให้ทางเราช่วยตรวจสอบให้คุณ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner