ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารจากทาง ShopBack ควรทำอย่างไร

ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารจากทาง ShopBack สามารถติดต่อเพื่อขอรับอีเมลแจ้งเตือนกับทางเราหากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือ โดยให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.30 ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยคลิก mceclip0.png เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner