ทำไมถึงต้องรอการอนุมัติเงินคืนเป็นระยะเวลานาน

ทางร้านค้าจำเป็นต้องทำการตรวจสอบว่า คุณได้รับสินค้าหรือเข้าใช้บริการเรียบร้อย โดยไม่มีการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือคืนสินค้า/บริการ รวมถึงการขอเงินคืนไม่ว่าในกรณีใดก็ตามในภายหลัง รวมทั้งตรวจสอบว่ามีการทำผิดเงื่อนไขอื่นๆ ที่ร้านค้าแจ้งไว้หรือไม่ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 60-150 วัน แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละร้านค้า โดยระยะเวลาดังกล่าวทางร้านค้าเป็นผู้กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการดำเนินการตรวจสอบของทางร้านค้า และนโยบายการรับเปลี่ยน คืน หรือยกเลิกสินค้า/บริการของแต่ละร้านค้า

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner