ยกเลิกการอีเมลแจ้งเตือนข่าวสารจาก ShopBack แล้วแต่ยังคงได้รับอยู่เช่นเดิมควรทำอย่างไร

ทาง ShopBack จะส่งอีเมลแจ้งเตือนไปหาคุณ 2 ประเภท ได้แก่

1. อีเมลประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ ดีลล่าสุด ส่วนลด โค้ดหรือคูปอง กิจกรรมพิเศษ โปรโมชั่น และการอัปไซส์เงินคืนต่างๆ

2. อีเมลเพื่อยืนยันตัวตน ได้แก่ การยืนยันอีเมลบัญชี ShopBack และ การยืนยันบัญชีธนาคารเป็นต้น

3. อีเมลการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินคืน เช่น การแจ้งเกี่ยวกับการติดตามเงินคืน การถอนเงินคืน และการแจ้งผลในกรณีที่คุณได้ส่งเรื่องเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเงินคืนที่ถูกยกเลิก เงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตาม หรือเงินคืนที่ได้รับการอนุมัติล่าช้า

หากคุณยกเลิกการรับข่าวสารประชามัมพันธ์ผ่านทางอีเมล (Unsubscribe) คุณจะยังคงได้รับอีเมลเพื่อยิืนยันตัวตนและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเงินคืนของคุณ

อย่างไรก็ตาม หากคุณได้ทำการยกเลิกการติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก ShopBack แล้ว แต่ยังคงได้รับอีเมลดังกล่าวอยู่เช่นเดิม สามารถติดต่อมาที่ ShopBack Help เพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าวให้ทางเราแก้ไข

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner