ทำไมเงินโบนัสจากการสมัครของฉันถึงถูกปฏิเสธ

เงินโบนัสจากการสมัครใช้งานของคุณถูกปฏิเสธ เนื่องมาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องตรวจพบว่าคุณไม่ได้ทำตามกฏการได้รับโบนัสนั้น เช่น การชักชวนตนเองเพื่อรับโบนัสชักชวนเพื่อน ใช้วิธีการไม่เหมาะสมเพื่อเพิ่มจำนวนคนให้เข้ามาในลิงก์ชักชวนของคุณ เป็นต้น จึงทำให้เงินโบนัสจากการสมัครของคุณถูกปฏิเสธ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner