ระยะเวลาการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตาม

ระยะเวลาการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตามจะใช้เวลาตรวจสอบ 15 วันทำการ  (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่คุณได้ส่งเรื่องเข้ามา ยกเว้นร้านค้า Expedia จะใช้เวลาในการตรวจสอบเงินคืนเป็นเวลา 75 วัน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางของคุณ

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือ ShopBack Help หรือผ่านช่องทาง LiveChat! ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner