ระยะเวลาการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตาม

ระยะเวลาการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตามจะใช้เวลาตรวจสอบ 15 วันทำการ  (ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) นับจากวันที่คุณได้ส่งเรื่องเข้ามา ยกเว้นร้านค้า Expedia จะใช้เวลาในการตรวจสอบเงินคืนเป็นเวลา 75 วัน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางของคุณ

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner