ระยะเวลาการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตาม

ระยะเวลาการตรวจสอบเงินคืนที่ไม่ได้รับการติดตามจะใช้เวลาตรวจสอบ 15 วันหลังจากที่คุณได้ส่งเรื่องเข้ามา ยกเว้นร้านค้า Expedia จะใช้เวลาในการตรวจสอบเงินคืนเป็นเวลา 75 วัน หลังจากสิ้นสุดการเดินทางของคุณ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner