เงินคืนมีหมดอายุหรือไม่

เงินคืนไม่มีวันหมดอายุ ตราบใดที่คุณเข้าสู่ระบบ และทำการสั่งซื้ออย่างน้อย 1 ครั้งในหนึ่งปี เงินคืนและเงินโบนัสนั้นจะไม่มีวันหมดอายุ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner