การอัปเดตหรือแก้ไขอีเมล

หากต้องการเปลี่ยนอีเมล หรือ อัปเดตข้อมูลเนื่องจากไม่ได้ใช้อีเมลเดิม , กรอกอีเมลผิด , แก้ไขจากอีเมลเดิม 
จะไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าหน้าที่เพียงเท่านั้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามคำถามยืนยันตัวตนตามนโยบายความปลอดภัยของบัญชีก่อนทำรายการแก้ไขข้อมูลให้กับคุณลูกค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยคลิก mceclip0.png เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา


mceclip0.png

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner