การอัปเดตหรือแก้ไขอีเมล

หากต้องการเปลี่ยนอีเมล หรือ อัปเดตข้อมูลเนื่องจากไม่ได้ใช้อีเมลเดิม , กรอกอีเมลผิด , แก้ไขจากอีเมลเดิม 
จะไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ จำเป็นจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงจากเจ้าหน้าที่เพียงเท่านั้น

ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามคำถามยืนยันตัวตนตามนโยบายความปลอดภัยของบัญชีก่อนทำรายการแก้ไขข้อมูลให้กับคุณลูกค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยคลิกที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


mceclip0.png

 

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner