สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย

โดยทั่วไป สามารถติดต่อได้ทาง Live Chat ซึ่งจะมีน้องถุงสุขให้บริการตลอดเวลา 

สำหรับรายการส่งเสริมการขายที่จะต้องแสดงหลักฐานการสั่งซื้อหรือการทำรายการ โปรดติดต่อทางอีเมล help@shopback.co.th

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner