ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการชำระเงินของ ShopBack

1. วัตถุประสงค์

1.1 หน้านี้ (พร้อมกับเอกสารที่อ้างถึง) กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบัตรกำนัลจาก Ecommerce Enablers Pte. Ltd (“ShopBack” ”บริษัท” “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานทั่วไปของ ShopBack และนโยบายความเป็นส่วนตัว (หากมี)

1.2 คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อบัตรกำนัลจากเรา การซื้อดังกล่าวแสดงว่าคุณยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้

1.3 เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในเวลาที่เหมาะสม การซื้อบัตรกำนัลอย่างต่อเนื่องของคุณจะถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. คำจำกัดความ

ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีความหมายตามลำดับต่อไปนี้:

2.1 “ผู้ขาย” หมายถึงบุคคลที่สามที่จะจัดหาหรือจัดหาสินค้าและ/หรือบริการที่สามารถแลกคูปองได้

2.2 “การซื้อ” หมายถึงการซื้อบัตรกำนัลผ่านทางเว็บไซต์ของ ShopBack หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ

2.3 “บัตรกำนัล” หมายถึงบัตรกำนัลที่ซื้อโดยผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนหรือแลกรับผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลจากผู้ค้าเฉพาะหรือที่เกี่ยวข้อง

2.4 “ผลิตภัณฑ์บัตรกำนัล” หมายถึงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จะจัดหาและ/หรือจัดหาโดยผู้ค้า

3. การซื้อและชำระเงินบัตรกำนัล ShopBack

3.1 ตามเงื่อนไขของการซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งอีเมลการบริหารและส่งเสริมการขายให้คุณ เรายังอาจส่งข้อมูลให้คุณเกี่ยวกับกิจกรรมในบัญชีและการซื้อของคุณ ตลอดจนอัปเดตเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการของเรา บัตรกำนัล ตลอดจนข้อเสนอส่งเสริมการขายอื่นๆ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายของเราหรือยกเลิกการสมัครข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา

3.2 การยอมรับการซื้อและความสมบูรณ์ของสัญญาระหว่างคุณและบริษัทจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทออกการยืนยันการทำธุรกรรมของการซื้อให้กับคุณเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เรามีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อใดๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลใดๆ แก่คุณก่อนที่จะมีการยืนยันธุรกรรม คุณไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกสัญญาที่สรุปได้ ยกเว้นข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรของบริษัท และตามเงื่อนไขที่คุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัทเต็มจำนวนสำหรับความสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบริษัท ของการแก้ไขหรือยกเลิก แล้วแต่กรณี

3.3 ธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดที่คุณทำบนเว็บไซต์ของเราได้รับการจัดการและดำเนินการโดยผู้ให้บริการชำระเงินของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อมีการทำธุรกรรม การชำระเงินจะดำเนินการโดย (ก) ข้อมูลบัตรเครดิต / บัตรเดบิต / ธนาคารออนไลน์ถูกเก็บไว้ และ (ข) ราคาของธุรกรรมจะถูกเรียกเก็บไปยังวิธีการชำระเงินที่เลือกทันที วิธีการชำระเงินที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ (ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นระยะๆ "วิธีการชำระเงิน") จะต้องจัดเตรียมให้เราเพื่อใช้บริการ เมื่อใช้บริการของเรา จะถือว่าราคาที่ระบุไว้ในแต่ละรายการบนเว็บไซต์และ/หรือในรายการราคาของผู้ค้านั้นตกลงร่วมกันในการทำธุรกรรม

3.4 ในสถานการณ์ที่การชำระเงินไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากสาเหตุใดๆ (หมดอายุ เงินไม่เพียงพอ หรืออย่างอื่น) คุณต้องรับผิดชอบในการแก้ไขวิธีการชำระเงินของคุณ หากไม่ดำเนินการจะส่งผลให้เรามีอำนาจเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้ล่วงหน้าต่อไป ความรับผิดชอบทั้งหมดในการแก้ไขข้อพิพาทใดๆ กับสถาบันการเงิน ผู้ออกบัตรเครดิต/เดบิต หรือผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณ

3.5 เราขายบัตรกำนัลให้คุณในฐานะตัวแทนสำหรับพันธมิตรผู้ค้าของเรา เราไม่รับประกันว่าผู้ใช้หรือผู้ค้าที่ได้รับการจัดการจะทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น เมื่อคุณทำการซื้อแล้ว คุณมีสิทธิ์แลกรับผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลจากผู้ค้าที่ระบุ รายละเอียดของผู้ค้าและผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลจะระบุไว้ในบัตรกำนัล การพยายามแลกใช้บัตรกำนัลที่ไม่สอดคล้องกับข้อตกลงนี้อาจทำให้บัตรกำนัลเป็นโมฆะตามดุลยพินิจของเราหรือของผู้ค้า

3.6 คุณรับทราบในที่นี้ว่าผู้ค้า ไม่ใช่ ShopBack หรือผู้ให้บริการชำระเงิน คือ:

3.6.1 ผู้ขายหรือผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลของตน

3.6.2 รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการจัดหาผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลแก่คุณ และ

3.6.3 รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการแลกคูปองที่คุณซื้อ

3.7 โปรดทราบว่าห้ามทำซ้ำ การขาย ขายต่อ หรือการค้าบัตรกำนัลโดยเด็ดขาด ความพยายามใด ๆ ในการดำเนินการใด ๆ เหล่านี้อาจทำให้บัตรกำนัลเป็นโมฆะตามดุลยพินิจของเรา สิทธิ์ในการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา และจะระบุไว้ในเวลาที่ซื้อบัตรกำนัล สามารถแลกใช้เวาเชอร์ได้ใน

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ShopBack สามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังศูนย์ช่วยเหลือโดยคลิที่นี่ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09:30 - 17:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เจ้าหน้าที่ทุกท่านยินดีให้ความช่วยเหลือ

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner