ประวัติการถอนเงิน

        เมื่อทำการถอนเงินจากระบบ หรือ มีการใช้งานเงินคืนเพื่อสั่งซื้อ E-Voucher ระบบจะบันทึกประวัติเหล่านั้นซึ่งจะแสดงสถานะการถอนเงินจากระบบด้วยเช่นกัน โดยหากเป็นการถอนเงินคืนจากระบบจะมีสถานะ "กำลังดำเนินการ" โดยจะใช้เวลา 3-7 วันทำการเมื่อเงินคืนถูกโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็น "โอนเงินเรียบร้อยแล้ว"

โดยจะแบ่งรูปแบบประวัติเป็น 2 ประเภท 

 

1. การถอนเงินคืน ไปยังบัญชีธนาคาร 

Screenshot_20210818_143658_com.shopback.app_edit_31107828674940.jpg

2. การใช้เงินคืนเพื่อซื้อ E-Voucher

Screenshot_20210818_142752_com.shopback.app_edit_30976741751523.jpg

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner