เงื่อนไขและวิธีการใช้งาน Voucher - SHEIN

วีธีการใช้งาน

 1. เลือก สินค้า > Add to bag                                                          2. กด Checkout เพื่อจ่ายเงิน

         mceclip0.png                                 mceclip1.png

 

 1. กดเลือกที่ช่อง Gift Card เพื่อใส่โค้ด                                      4. กรอก card number & PIN > กด apply 

       mceclip2.png                            mceclip3.png

            

 1. กด place order เพื่อทำการสั่งสินค้า                                         6. การสั่งซื้อสำเร็จ

     mceclip4.png                             mceclip5.png 1. เช็คGift card ได้ที่ me > Giftcard                                     8. กรอก card number & PIN > check Balance

mceclip6.png                    mceclip7.png

 1. ตรวจสอบยอดที่ใช้ไป / ยอดคงเหลือ

mceclip8.png


รายละเอียดของ Voucher

- บัตรของขวัญมีมูลค่าตามที่กำหนด สามารถใช้เมื่อซื้อสินค้าบน Shein

- โค้ดนี้ไม่สามารถทอน หรือแลกเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

- โค้ดนี้ไม่สามารถยืดระยะเวลาการใช้งานได้
- สามารถใช้ได้ที่เวปไซต์ https://th.shein.com/ หรือ แอปพลิเคชั่น Shein เท่านั้น
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ https://th.shein.com/contact-us.html
   เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-11:00 และ 12:30-18:00

 

**รูปแบบของโค้ดที่ได้รับ จะเป็น หมายเลขบัตร 16 หลักซึ่งประกอบก้วยตัวอักษรและตัวเลข และ PIN 
เช่น SH
34567891000000 PIN(1234)

 

วิธีใช้และเงื่อนไขการใช้งาน
- เมื่อทำการสั่งซื้อจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินปลอดภัย กระบวนการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก

 • คุณสามารถป้อนหมายเลขบัตรของขวัญและหมายเลข PIN เมื่อคุณชำระเงิน จำนวนเงินจะถูกหักออกจากบัตรของขวัญ หากยอดคงเหลือที่ต้องชำระมากกว่ายอดคงเหลือในบัตรของขวัญ คุณสามารถเลือกวิธีการชำระเงินอื่นเพื่อชำระยอดที่เหลือได้
 • คุณสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในบัตรของขวัญในบัญชีของคุณได้
 • ยอดคงเหลือในบัตรของขวัญของคุณอาจใช้กับ SHEIN เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ ยอดบัตรของขวัญไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้
 • อายุการใช้งานของบัตรของขวัญคือ 12 เดือนหลังจากซื้อ เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว จะไม่สามารถแลกบัตรของขวัญได้ เมื่อแลกบัตรของขวัญแล้วจะไม่สามารถคืนได้
 • หากคำสั่งซื้อได้รับการชำระด้วยบัตรของขวัญและมีการขอคืนเงิน ส่วนที่ชำระด้วยบัตรของขวัญจะถูกส่งคืนไปยังบัตรของขวัญ
 • SHEIN จะไม่รับผิดชอบต่อบัตรของขวัญที่สูญหาย ถูกขโมย หรือไม่ได้รับอนุญาต

- ShopBack ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner