ประวัติการถอนเงินคืนสำหรับการใช้ Cashback เพื่อสั่งซื้อ E-Voucher

เงินคืน Cashback ที่ได้รับการอนุมัติแล้วของคุณ นอกจากจะสามารถทำรายการถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารที่ผูกไว้แล้ว ยังสามารถนำมาชำระเพื่อสั่งซื้อ E-Voucher ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถได้รับเงินคืน Cashback จากการซื้อ E-Voucher ต่อเนื่องเหมือนกับการชำระด้วยวิธีอื่น ๆ 

 

เมื่อทำการสั่งซื้อ E-Voucher โดยชำระด้วย Cashback ที่ได้รับการอนุมัติ หรือชำระร่วมกับวิธีการชำระเงินอื่น ๆ เช่น บัตรเครดิต หลังจากชำระเสร็จเรียบร้อย จะปรากฏรายการการถอนเงินคืนในหน้า "ดูรายละเอียดเงินคืน" >> "ประวัติการถอนเงิน" ภาพตัวอย่างนี้ จะแสดงรายการประวัติการถอนเงิน ซึ่งจะเกิดจากการทำรายการสองชนิด ได้แก่

Bank Transfer การโอนเงินคืนเข้าสู่บัญชีธนาคาร

Cashback Purchase การชำระเพื่อสั่งซื้อ E-Voucher ด้วยเงินคืน Cashback ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

 

mceclip0.png

 

นี่คือรายละเอียดของรายการที่เป็นการใช้เงินคืน Cashback สำหรับการชำระเพื่อสั่งซื้อ E-Voucher จะแสดงเลข Order ID ของการสั่งซื้อ E-Voucher, มูลค่าเงินคืน Cashback ที่ได้ใช้ไป และหมายเลขอ้างอิงการทำรายการ

mceclip1.png

 

สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินที่ระบบจะส่งให้ทางอีเมล โดยดูจากเลข Order ID

mceclip2.png

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner