ฉันสามารถชำระเงินกับการผ่อนชำระได้อย่างไรบ้าง

การชำระเงินที่เหลือจะถูกหักอัตโนมัติจากบัตรที่ตั้งค่าไว้ในบัญชี ShopBack ของคุณ ตามกำหนดชำระดังนี้:

 

ยอดชำระเงินครั้งแรก: เสร็จสมบูรณ์ในระหว่างการชำระเงิน

ยอดชำระเงินครั้งที่สอง: 30 วันนับจากวันชำระเงินครั้งแรก ( วันที่ทำรายการยอดชำระแรก + 30 วัน)

ยอดชำระเงินครั้งที่สาม: 60 วันนับจากวันชำระเงินครั้งแรก (วันที่ทำรายการยอดชำระแรก + 60 วัน)

 

How_can_I_make_payments_for_my_instalments_.png

 

หากต้องการดูรายการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับ ShopBack PayLater, ให้เลือกเมนูบัญชี > รายการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน ค่า PayLater ทั้งหมดของคุณ (สำหรับการซื้อทั้งออนไลน์และในร้านค้า)

Can’t find what you need? Reach out to us!