ฉันจะขอเงินคืนสำหรับคำสั่งซื้อ ShopBack PayLater ได้อย่างไร?

หากต้องการขอเงินคืนเต็มจำนวนหรือบางส่วนสำหรับธุรกรรม ShopBack PayLater คุณจะต้องตรวจสอบกับร้านค้าโดยตรง เนื่องจากเราเป็นเพียงตัวกลางที่ให้บริการแบ่งชำระและให้เงินคืนเพียงเท่านั้น สำหรับวิธีการดำเนินการขอคืนเงิน คุณสามารถดูรายละเอียดตามขั้นตอนที่แนะนำดังนี้:

กรณีที่ขอรับเงินคืนเต็มจำนวน

1. ก่อนอื่นคุณต้องติดต่อร้านค้าเพื่อขอยกเลิก/คืนเงินของรายการคำสั่งซื้อ

2. เมื่อทางร้านค้าได้ทำการคืนเงินเต็มจำนวนแล้ว เราจะดำเนินการคืนยอดเงินกลับไปยังบัตรที่เลือกชำระของคุณ

3. โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาถึง 10 วันทำการ ซึ่งจำนวนเงินจะแสดงและแจ้งการคืนเงินให้กับคุณ

4. อีเมลยืนยันการคืนเงินจะถูกส่งถึงคุณ

กรณีที่ขอรับเงินคืนบางส่วน

1. ก่อนอื่นคุณต้องติดต่อผู้ค้าเพื่อขอยกเลิก/คืนเงินตามคำสั่งซื้อ

2. เมื่อทางร้านค้าได้ทำการคืนเงินบางส่วน เราจะดำเนินการคืนเงินตามยอดดังกล่าวให้กับคุณ

3. สำหรับการคืนเงินบางส่วน จำนวนเงินจะถูกใช้เพื่อชดเชยการผ่อนชำระงวดถัดไปของคุณ เว้นแต่คุณจะไม่มียอดผ่อนชำระใดๆ คงค้างในบัญชีของคุณ จำนวนเงินนั้นจะถูกส่งคืนกลับไปยังบัตรที่เลือกชำระของคุณ

4. โดยกระบวนการทั้งหมดจะใช้เวลาถึง 10 วันทำการ ซึ่งจำนวนเงินจะแสดงและแจ้งการคืนเงินให้กับคุณ

5. อีเมลยืนยันการคืนเงินจะถูกส่งถึงคุณ

หากคุณพบปัญหาใดๆ สามารถติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของเราที่นี่ ทางเรายินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

Can’t find what you need? Reach out to us!