ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้บริโภค – จ่ายทีหลัง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้บริโภค – จ่ายทีหลัง

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” เหล่านี้) ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับคุณในฐานะลูกค้า (“คุณ” “ของคุณ” “ผู้บริโภค”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบฮูล่าห์ (ดังอธิบายด้านล่าง) โดย บริษัท ฮูล่าห์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อจ่ายทีหลัง เมื่อใช้ระบบฮูล่าห์แสดงว่าคุณได้อ่าน ยอมรับ และเห็นควรตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

 1. คำจำกัดความและการตีความ

คำจำกัดความต่อไปนี้ใช้สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ เว้นแต่ไม่สอดคล้องกับบริบทหรือระบุไว้เป็นอื่น

 

บริษัทในเครือ

หมายถึง บริษัทย่อยของนิติบุคคล บริษัทแม่ของนิติบุคคล และบริษัทย่อยในบริษัทแม่ของนิติบุคคลใดๆ

บัญชีผู้ใช้งาน

หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานเสมือนจริงภายในระบบฮูล่าห์ สำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะ

กฎหมาย AML

หมายถึง กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน กระบวนการในการทําความรู้จักลูกค้า และ/หรือการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้บังคับ

วันทำการ

หมายถึง วันที่ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เปิดดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (รวมถึงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคารตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย)

ค่าธรรมเนียม

หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากคุณ อันเนื่องจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า อ้างอิงตามข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาฉบับนี้

 

ข้อมูลลับ

หมายถึง ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลต่างๆ ที่คุณให้แก่ฮูล่าห์

 

ผู้บริโภค

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในบทนำ

 

ระดับสถานะผู้บริโภค

หมายถึง ระดับที่ใช้จำแนกผู้บริโภคซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดระดับภายในระบบฮูล่าห์ และเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีอิทธิพลต่อขีดจำกัดการสั่งซื้อของผู้บริโภค ครอบคลุมผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องจากการใช้บริการต่างๆ ของผู้บริโภค
สัญญา

หมายถึง สัญญาผ่อนชำระหนี้แบบรายงวด ทำขึ้นระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าที่เข้าร่วมการสั่งซื้อผ่านระบบฮูล่าห์

 

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต

หมายถึง บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตซึ่งสถาบันการเงินออกให้แก่ผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจน จะไม่รวมบัตร
เดบิตเติมเงินแบบวีซ่าและมาสเตอร์การ์ด บัตรเดบิตเสมือน หมายเลขบัญชีเสมือน บัตรของขวัญ หรือคีย์การ์ดรูปแบบอื่นใด

 

ฮูล่าห์

หมายถึง บริษัท ฮูล่าห์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทจัดตั้งภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทยโดยมีความรับผิดจำกัด (เลขที่จดทะเบียน 0105563181668) สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 

50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ยูนิตเลขที่ 1909-1910 ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานครฮูล่าห์ กรุ๊ป

หมายถึง ฮูล่าห์ และ บริษัทในเครือใดๆ

ระบบฮูล่าห์

หมายถึง ระบบซึ่งพัฒนาโดยฮูล่าห์ (ในฐานะโฮสต์ และใช้งานบนแอปช็อปแบ๊ค และ/หรือ เว็บไซต์ช็อปแบ๊ค) เพื่อดำเนินการและดูแลการให้บริการแฟคเตอริ่งแก่ร้านค้าที่เข้าร่วม รวมถึงจัดการชำระเงินแก่ผู้บริโภคด้วยวิธีผ่อนชำระแบบปลอดดอกเบี้ย โดยร้านค้าที่เข้าร่วมสามารถส่งมอบสัญญาแก่ฮูล่าห์ ไปจนถึงการตรวจสอบความถูกต้อง การประเมินผู้บริโภคและร้านค้าที่เข้าร่วมได้ โดยใช้ระบบ การจัดการบัญชีผู้ใช้งาน และการประมวลผลธุรกรรมตามคำขอต่างๆ

ค่างวด

หมายถึง รายการหนึ่งในการผ่อนชำระทั้งหมดซึ่งแยกจากกันดังระบุในสัญญา หลังจากมีการสั่งซื้อผ่านระบบฮูล่าห์สำเร็จ

โครงสร้างการผ่อนชำระ

มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1

ตารางการผ่อนชำระ

หมายถึง กำหนดเวลาซึ่งกำหนดโดยฮูล่าห์ ใช้สำหรับการผ่อนชำระเป็นรายงวดของผู้บริโภค

 

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

หมายถึง สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ทั้งหมดตามสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า บริการ และอื่นๆ สิทธิบัตรการออกแบบเลย์เอาต์ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ สิทธิบัตรการออกแบบต่างๆ (และการใช้บังคับสิทธิบัตรดังกล่าวทั้งหมด) ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการเข้าถึงการคุ้มครองลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรการออกแบบอย่างเท่าเทียม สิทธิ์ทางศีลธรรม ชื่อทางการค้า ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ และธุรกิจ สิทธิ์ในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลลับ รูปแบบที่นำเสนอและโลโก้ สิ่งประดิษฐ์และการค้นพบ การปรับปรุง
การออกแบบ เทคนิคต่างๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความลับทางการค้า อุปทาน การจัดจำหน่าย ผู้แทนและข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งคล้ายคลึงกัน ความรู้ทางเทคนิคและการค้า ตลอดจนกระบวนการอันเป็นความลับ ข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ต่างๆ ที่ได้รับภายใต้ใบอนุญาตหรือข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิทธิ์ในการปกป้องค่าความนิยมและชื่อเสียงในทุกกรณี กรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันและการใช้บังคับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากสิทธิ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะมีอยู่ในปัจจุบันหรือสร้างขึ้นในอนาคต เกิดขึ้นที่ใดในโลก และจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิ์ในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหายและบรรเทาทุกข์จากการละเมิด ยักยอก หรือการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า

หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้บริโภค หากผู้บริโภคไม่สามารถชำระค่างวดภายในวันที่ครบกำหนดตามตารางการผ่อนชำระและระยะเวลาผ่อนผันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) อ้างอิงตามข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญา

 

PSP ที่ได้รับอนุญาต

หมายถึง ผู้ให้บริการชำระเงินที่ได้รับใบอนุญาตของไทย ซึ่งให้บริการชำระเงินในส่วนระบบฮูล่าห์

 

พฤติกรรมชั่วร้าย

หมายถึง พฤติกรรมใดๆ ในทางที่ผิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) การใช้ระบบฮูล่าห์เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งมิได้รับอนุญาต

(ข) การรับผลประโยชน์จากระบบฮูล่าห์หรือร้านค้าที่เข้าร่วมอย่างไม่เหมาะสม

(ค) วิศวกรรมย้อนกลับระบบฮูล่าห์ หรือ

(ง) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมฉ้อโกงทั้งภายในระบบ โดยรอบ หรือรองรับระบบฮูล่าห์

รวมถึงความพยายามใดๆ ของคุณในการกระทำการอันอาจนำไปสู่เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 

วิธีการชำระเงินที่คุณเสนอ

หมายถึง วิธีการชำระเงินที่ผู้บริโภคเสนอจะใช้ชำระเงินแก่ฮูล่าห์ (รวมถึงการชำระค่าธรรมเนียม การผ่อนชำระ และค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า)

 

คำสั่งซื้อ

หมายถึง คำสั่ง PayLater ซึ่งสร้างขึ้นในระบบฮูล่าห์ อันเป็นผลจากการทำธุรกรรมเพื่อดำเนินการชำระเงินด้วยระบบฮูล่าห์ ระหว่างผู้บริโภคและร้านค้าที่เข้าร่วมสำเร็จ คำสั่งซื้ออาจประกอบด้วยสินค้าเพียงชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นก็ได้

ขีดจำกัดของคำสั่งซื้อ

หมายถึง ยอดรวมมูลค่าของคำสั่งซื้อหรือคำสั่งซื้อที่ผู้บริโภคสามารถใช้จ่ายและสะสมผ่านระบบฮูล่าห์ ขีดจำกัดของคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจพิจารณาจากระดับสถานะของผู้บริโภคด้วย

มูลค่าของคำสั่งซื้อ

หมายถึง มูลค่าอันเป็นตัวเงินของคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการขนส่ง และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ไว้ด้วย

บริษัทแม่

หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งใช้สิทธิ์ควบคุมบริษัทย่อย

 

ร้านค้าที่ร่วมรายการ

หมายถึง ร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาต ผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าจากร้านค้าดังกล่าวและชำระเงินผ่านระบบฮูล่าห์จ่ายทีหลัง

หมายถึง วิธีการชำระเงินแบบผ่อนชำระเป็นรายงวดสำหรับผู้บริโภค ในลักษณะ ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง ซึ่งนำเสนอโดยแอปช็อปแบ๊ค และ/หรือ เว็บไซต์ช็อปแบ๊ค โดยใช้ระบบฮูล่าห์

บุคคล

หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์ บริษัทรับผิดจำกัด สมาคม หรือนิติบุคคลอื่นๆ

สินค้า

หมายถึง ไอเทม และ/หรือ บริการต่างๆ ซึ่งขายโดยร้านค้าที่เข้าร่วมในหน้าร้านของตน ไม่ว่าสินค้าชิ้นหนึ่งหรือหลายชิ้นก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อ

รหัสคิวอาร์

หมายถึง รหัสตอบสนองแบบเร่งด่วนสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วม อันเป็นบาร์โค้ดเมตริกซ์ประเภทหนึ่ง (หรือบาร์โค้ดสองมิติ) ที่มีลักษณะไม่ซ้ำกัน รหัสนี้จะสร้างขึ้นเมื่อร้านค้าที่เข้าร่วมยอมรับการสั่งซื้อจากผู้บริโภคผ่านระบบฮูล่าห์

การคืนเงิน

หมายถึง การคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อใดๆ ที่ผู้บริโภคส่งคำขอแก่ร้านค้าที่เข้าร่วม ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมจะแจ้งแก่ฮูล่าห์ทราบ ด้วยวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากฮูล่าห์ต่อไป

การยกเลิกรายการ

หมายถึง การยกเลิกรายการสั่งซื้อใดๆ ที่ผู้บริโภคส่งคำขอแก่ร้านค้าที่เข้าร่วม ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมจะแจ้งแก่ฮูล่าห์ทราบ ด้วยวิธีการที่ได้รับอนุญาตจากฮูล่าห์ต่อไป

วันที่ครบกำหนดตาม

ตารางการผ่อนชำระ

หมายถึง วันที่ต้องชำระค่างวดแก่ฮูล่าห์ อ้างอิงตามตารางการผ่อนชำระ

บริการต่างๆ

หมายถึง ข้อกำหนดของระบบฮูล่าห์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2

ช็อปแบ๊ค

หมายถึง บริษัท อีคอมเมิร์ซ อีนาเบลอร์ส จำกัด บริษัทจัดตั้งภายใต้กฎหมายแห่งประเทศสิงคโปร์ (UEN No: 201411189G) สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 65 ถนนปาซีร์ปันจัง, ประเทศสิงคโปร์ 118506 เป็นบริษัทในเครือของ
ฮูล่าห์

แอปช็อปแบ๊ค

หมายถึง แอปพลิเคชันบนมือถือที่พัฒนาและดำเนินงานโดยช็อปแบ๊ค เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการให้บริการบนระบบฮูล่าห์ ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบฮูล่าห์โดยการสแกนรหัสคิวอาร์ของร้านค้า และ/หรือ ผ่านรายชื่อร้านค้าต่างๆ ในแอปช็อปแบ๊ค

เว็บไซต์ช็อปแบ๊ค

หมายถึง เว็บไซต์ของช็อปแบ๊คที่ www.shopback.co.th หรือช่องทางอื่นตามที่ฮูล่าห์แจ้งให้ทราบ

หน้าร้าน

หมายถึง หน้าร้านจริง และ/หรือ หน้าร้านอีคอมเมิร์ซออนไลน์ของร้านค้าที่เข้าร่วม ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมใช้เสนอขายสินค้าแก่ผู้บริโภค

บริษัทย่อย

บริษัทหนึ่งถือเป็น "บริษัทย่อย" ของบุคคลอื่น เมื่อบุคคลอื่น (ก) ถือสิทธิ์ใน
การออกเสียงส่วนใหญ่ในนั้น หรือ (ข) เป็นสมาชิกบริษัทและถือสิทธิ์ส่วนใหญ่ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ หรือ (ค) เป็นสมาชิกบริษัทและถือสิทธิควบคุมแต่เพียงผู้เดียวตามข้อตกลงกับสมาชิกรายอื่น ตลอดจนสิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ในนั้น ทั้งนี้หากเป็นบริษัทย่อยของบริษัทหนึ่งจะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทอื่นด้วย

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผู้บริโภค ซึ่งระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับคุณในฐานะผู้บริโภคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบฮูล่าห์ที่ฮูล่าห์เป็นผู้จัดหาให้

 

ประเทศไทย

หมายถึง ราชอาณาจักรไทย

บาท

หมายถึง สกุลเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย

 

เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอื่นหรือเป็นไปตามที่ระบุไว้เป็นอื่น สำหรับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

(ก) หัวข้อมีไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น และจะไม่ส่งผลต่อการตีความหรือความหมายของข้อบังคับใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

(ข) “เป็นลายลักษณ์อักษร” และ “อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร” หมายรวมถึง การบันทึกคำ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ในรูปแบบที่จับต้องและมองเห็นได้

(ค) รวมทั้งเอกพจน์ พหูพจน์ ตลอดจนเนื้อหาในทางกลับกัน และ

(ง) การอ้างอิงข้อสัญญา คู่สัญญา หรือกำหนดการใดๆ ถือเป็นการอ้างอิงข้อสัญญา คู่สัญญา หรือกำหนดการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

 

 1. บริการ

2.1 ฮูล่าห์อนุญาตให้คุณเข้าถึงและใช้งานระบบฮูล่าห์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมจะเสนอ และผู้บริโภคจะยอมรับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมผ่านการผ่อนชำระต่อไป (“โครงสร้างการผ่อนชำระ”)

2.2 เมื่อใช้งานระบบฮูล่าห์ แสดงว่าคุณรับทราบและเห็นควรให้ร้านค้าที่เข้าร่วมขายและส่งมอบสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ ตลอดจนผลประโยชน์ทั้งหมดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการซึ่งร้านค้านั้นยอมรับแก่ฮูล่าห์ทันที เพื่อผลประโยชน์ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (รวมถึงการชำระเงินเป็นรายงวดภายใต้โครงสร้างการผ่อนชำระสำหรับการสั่งซื้อดังกล่าว) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การส่งมอบสิทธิ์ต่างๆ ไม่รวมถึงการส่งมอบภาระผูกพันซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมมีต่อคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาระผูกพันต่อการจัดการคำสั่งซื้อให้สำเร็จ อนึ่ง เมื่อมีการมอบสิทธิ์ดังกล่าว คุณต้องชำระค่างวดแก่ฮูล่าห์ตามตารางการผ่อนชำระ อันเป็นข้อตกลงระหว่างคุณและร้านค้าที่เข้าร่วมในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อนั้นๆ

2.3 คุณรับทราบว่า ด้วยผลบังคับใช้ของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อซึ่งมอบหมายแก่ฮูล่าห์ซึ่งไม่สามารถเพิกถอนได้ ร้านค้าที่เข้าร่วมจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติมต่อการผ่อนชำระตามคำสั่งซื้อดังกล่าว สิทธิ์ที่มีอยู่และการเยียวยาทั้งหมดสำหรับบังคับชำระเงินเป็นรายงวดตามคำสั่งซื้อดังกล่าวต้องตกแก่ฮูล่าห์ รวมถึงสิทธิ์ในการพิจารณาและบังคับชำระค่าธรรมเนียมใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า) ซึ่งกำหนดไว้ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง

2.4 ระบบฮูล่าห์เกี่ยวโยงกับข้อตกลงตามสัญญาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแฟคตอริ่ง ระบบฮูล่าห์ไม่ถือเป็นการให้เงินกู้หรือสินเชื่อ และฮูล่าห์ไม่ได้ให้เครดิตใดๆ แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมหรือผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คู่สัญญาทุกฝ่ายประสงค์ให้ธุรกรรมซึ่งได้รับการพิจารณาโดยสัญญาแต่ละฉบับในที่นี้เป็นธุรกรรมซื้อขายโดยสมบูรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วม อนึ่ง คู่สัญญาในที่นี้ไม่ประสงค์ให้โครงสร้างการผ่อนชำระเป็นการให้เงินกู้แก่ผู้บริโภคโดยร้านค้าที่เข้าร่วมหรือฮูล่าห์แต่อย่างใด

2.5 ฮูล่าห์ไม่ได้ให้บริการชำระเงินแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมหรือคุณ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินและ
การชำระบัญชีที่เกี่ยวข้องกับระบบฮูล่าห์และบริการต่างๆ จะดำเนินการโดย PSP ที่ได้รับอนุญาต

 

 1. ข้อกำหนดการให้บริการ

3.1 คุณสมบัติของผู้บริโภค

(ก) หากต้องการรับบริการต่างๆ คุณต้อง

(i) เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ใช่บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลประเภทอื่น

(ii) มีอายุอย่างน้อย 20 ปี ณ ช่วงเวลาที่สั่งซื้อ

(iii) มีที่อยู่อีเมลถูกต้องและตรวจสอบได้

(iv) มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมและจดทะเบียนในชื่อของคุณ

(v) ได้รับบริการผ่านหน้าร้านอีคอมเมิร์ซของร้านค้าที่เข้าร่วม ตลอดจนมีที่อยู่เรียกเก็บเงินรวมถึงที่อยู่จัดส่งในประเทศไทย และ

(vi) เป็นเจ้าของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ถูกต้องที่คุณสามารถใช้ชำระเงินบนระบบ
ฮูล่าห์ได้

(ข) คุณสมบัติต่างๆ นั้นพึงประเมินและกำหนดจากคำสั่งซื้อแต่ละรายการของคุณ ฮูล่าห์สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ ระงับ หรือยุติการให้บริการต่างๆ แก่คุณ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2(ฌ) หากคุณสมบัติของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดคุณสมบัติในข้อ 3.1(ก) ไม่ว่า ณ เวลาใด คุณจะไม่มีสิทธิ์ในการไล่เบี้ยหรืออุทธรณ์คำตัดสินดังกล่าว

3.2 บัญชีผู้ใช้งาน

(ก) เมื่อคุณสั่งซื้อครั้งแรกจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

(i) วันเกิดของคุณ

(ii) มีที่อยู่อีเมลถูกต้องและตรวจสอบได้ ซึ่งคุณเป็นเจ้าของรวมทั้งผู้ใช้งานแบบลงทะเบียน และ

(iii) มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องและตรวจสอบได้ ซึ่งออกโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมและจดทะเบียนในชื่อของคุณ

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นจะใช้เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับจัดการคำสั่งซื้อและตารางการผ่อนชำระของคุณ ฮูล่าห์ขอสงวนสิทธิร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมและหลักฐานต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

(ข) คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อดำเนินการสร้างบัญชี จากนั้นต้องตั้งรหัสผ่านสำหรับบัญชีของคุณต่อไป ทั้งนี้คุณต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและการรักษารหัสผ่านดังกล่าวให้เป็นความลับแต่เพียงผู้เดียว

(ค) กรณีเชื่อว่ารหัสผ่านรั่วไหล คุณต้องแจ้งให้ฮูล่าห์ทราบทันที หากไม่แจ้งให้ทราบ คุณต้องรับผิดต่อการสั่งซื้อต่างๆ ด้วยข้อมูลยืนยันตัวตนของคุณต่อไป

(ง) คุณต้องรับผิดชอบต่อการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ยกเว้นในกรณีที่การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นเป็นผลจากการที่ฮูล่าห์ไม่ดำเนินงานตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

(จ) คุณมีบัญชีผู้ใช้งานได้บัญชีเดียวเท่านั้น

(ฉ) กรณีมีเครดิตส่วนเกินในบัญชีของคุณเนื่องจากการยกเลิกรายการและการคืนเงินโดยที่คุณไม่มียอดคงค้างหรือค่างวดค้างชำระ คุณอาจขอเครดิตนั้นเป็นเงินคืนได้ ทางเราจะพยายามคืนเงินดังกล่าวแก่คุณโดยเร็วที่สุด

(ช) ฮูล่าห์อาจจำกัดการเข้าถึงและขอบเขตการใช้งานบัญชีของคุณด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

(i) กรณีที่คุณไม่สามารถชำระค่างวดใดๆ ภายในวันที่ครบกำหนดและระยะเวลาผ่อนผันที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ฮูล่าห์สามารถระงับการสั่งซื้อเพิ่มเติมจากคุณในเวลาต่อมาได้ หากยอดคงค้างต่างๆ ของคุณต่อฮูล่าห์ถูกส่งไปยังหน่วยงานบุคคลที่สามเพื่อเรียกเก็บเงิน ฮูล่าห์จะบล็อกการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

(ii) เมื่อฮูล่าห์มีเหตุอันควรสงสัยว่า คุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมชั่วร้ายใดๆ ภายในระบบฮูล่าห์ ฮูล่าห์จะ

(ก) สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการสอบสวนโดยบุคคลที่สามทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดขอบเขตและผลกระทบจากพฤติกรรมชั่วร้ายต้องสงสัย

(ข) สามารถขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากคุณในการจัดการกิจกรรมดังกล่าว

(ค) ให้คุณชำระยอดคงค้างทั้งหมดของบัญชีนั้นแก่ฮูล่าห์ทันที

(ง) สงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณจนกว่าพฤติกรรมชั่วร้ายดังกล่าวจะหยุดหรือถูกจำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของฮูล่าห์

(ฉ) สงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีผู้ใช้งานแบบชั่วคราวหรือบล็อกคุณจากการใช้งาน รวมถึงการเข้าระบบฮูล่าห์หรือเครือข่ายร้านค้าที่เข้าร่วมแบบถาวร

(ช) ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปิดบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมชั่วร้ายต้องสงสัยหรือไม่ก็ตาม และ

(ซ) สงวนสิทธิ์รายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

(iii) นอกเหนือจากข้อ 3.2(ช)(ii) ที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ บัญชีอีเมล และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อดำเนินการสั่งซื้อหรือสร้างบัญชีผู้ใช้งานแล้ว เมื่อฮูล่าห์มีเหตุอันควรสงสัยว่า อุปกรณ์ต่างๆ บัญชีอีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมชั่วร้ายใดๆ ภายในระบบฮูล่าห์ ฮูล่าห์จะ

(ก) สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการสอบสวนโดยบุคคลที่สามทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดขอบเขตและผลกระทบจากพฤติกรรมชั่วร้ายต้องสงสัย

(ข) สงวนสิทธิ์ในการบล็อกอุปกรณ์และคุณลักษณะนั้น

(ค) สงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และคุณลักษณะดังกล่าว รวมถึงและพฤติกรรมชั่วร้ายต้องสงสัย

(ง) สงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานอุปกรณ์แบบชั่วคราว ตลอดจนบล็อกอุปกรณ์และคุณลักษณะนั้นจากการใช้งาน รวมถึงการเข้าระบบหรือเครือข่ายฮูล่าห์แบบถาวร

(จ) ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปิดบัญชีใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมชั่วร้ายต้องสงสัยหรือไม่ก็ตาม

(ฉ) ให้คุณและบุคคลที่เกี่ยวข้องชำระยอดคงค้างทั้งหมดของบัญชีนั้นแก่ฮูล่าห์ทันที และ

(ช) สงวนสิทธิ์ในการรายงานพฤติกรรมดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ซ) คุณสามารถปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ตลอดเวลา ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

(i) คุณชำระค่างวดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของคุณครบถ้วน และไม่มียอดคงค้างที่ฮูล่าห์เรียกเก็บจากคุณถูกส่งไปยังหน่วยงานบุคคลที่สามเพื่อเรียกเก็บเงิน

(ii) คุณชำระค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าทั้งหมดที่เรียกเก็บจากคุณครบถ้วน หรือ ค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้าดังกล่าวได้รับการยกเลิกรายการ (ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของฮูล่าห์)

(iii) ไม่มีข้อพิพาทคงค้างใดๆ ระหว่างคุณกับฮูล่าห์หรือร้านค้าที่เข้าร่วม

(iv) ไม่มีการคืนเงินหรือการยกเลิกรายการคงค้าง ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการจากร้านค้าที่เข้าร่วม และ

(v) อย่างไรก็ตาม คุณไม่ต้องถูกสอบสวนเกี่ยวกับการสั่งซื้อ การผ่อนชำระ หรือเหตุผลอื่นๆ แต่อย่างใด ทั้งนี้เป็นไปตามที่ฮูล่าห์เห็นสมควร

(ฌ) ฮูล่าห์สามารถปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณ หาก

(i) ฮูล่าห์ทราบว่าบัญชีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณกำลังถูกใช้งานโดยบุคคลที่สามหรือตกอยู่ในอันตราย ไม่ว่าจะเป็นผลจากการกระทำ การละเลยของคุณ หรือสาเหตุอื่นใด ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคุณหรือแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

(ii) หากฮูล่าห์เห็นว่าคุณกำลังใช้ระบบฮูล่าห์อย่างไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย (ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย AML) หรือขัดต่อเจตนารมณ์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

(iii) คุณไม่ชำระยอดคงค้างชำระแก่ฮูล่าห์ และ

(ก) ยอดคงค้างของคุณถูกส่งไปยังหน่วยงานบุคคลที่สามเพื่อเรียกเก็บเงิน และ

(ข) การเรียกเก็บเงินมีข้อจำกัดหรือไม่สำเร็จ

จากกรณีดังกล่าว คุณอาจไม่สามารถเปิดบัญชีผู้ใช้งานกับฮูล่าห์ได้อีกภายในระยะเวลาหนึ่งหรือระยะเวลาที่เห็นสมควรตามกฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ อนึ่ง ฮูล่าห์ขอสงวนสิทธิ์ในการ

(iv) ดำเนินการทวงถามยอดคงค้างที่ครบกำหนดชำระแก่ฮูล่าห์ อันเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ผ่านบุคคลที่สามและวิธีทางกฎหมายของฮูล่าห์ต่อไป

(v) แจ้งเตือนหน่วยงานหรือสำนักข้อมูลเครดิตใดๆ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือสำนักใดๆ ที่รายงานข้อมูลเครดิตดังกล่าวต่อบริษัทไทย พร้อมระบุยอดคงค้างและรายละเอียดที่คุณทราบแก่ฮูล่าห์ ณ วันสิ้นสุดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และ

(vi) แจ้งเตือนหน่วยงานทางกฎหมายหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ เรื่องยอดคงค้างและตัวตนของคุณ ดังระบุไว้ภายใต้กฎหมายไทย

(ญ) หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 อย่างต่อเนื่อง ฮูล่าห์อาจระงับ บล็อก ถอน ปิด หรือทำให้บัญชีของคุณใช้งานไม่ได้

3.3 ระดับสถานะผู้บริโภค

ฮูล่าห์อาจกำหนดระดับสถานะผู้บริโภคแก่ผู้บริโภคทุกคนตามเวลาจริงด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ทั้งนี้ฮูล่าห์จะดำเนินการเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ระดับสถานะผู้บริโภคข้างต้นอาจส่งผลต่อขีดจำกัดการสั่งซื้อของคุณ ตลอดจนผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการต่างๆ ของคุณ 

3.4 การสอบทวน การตรวจสอบ และการประเมินความเสี่ยง

สำหรับเนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อใดๆ ฮูล่าห์จะดำเนินการตรวจสอบและประเมินข้อมูล ดังนี้

(ก) ดำเนินการตรวจสอบและสอบทวนคุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วม รวมถึงขีดจำกัด
การเปิดเผยข้อมูล ความเสี่ยงต่อผลิตภัณฑ์ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าที่เข้าร่วม ตลอดจนการทำธุรกรรมต่างๆ

(ข) ดำเนินการตรวจสอบและสอบทวนคุณสมบัติของคุณตามเวลาจริง

(ค) ดำเนินการตรวจสอบและสอบทวนข้อมูลส่วนตัว อุปกรณ์ที่ใช้ ความสัมพันธ์กับผู้บริโภค
ฮูล่าห์รายอื่น และประวัติการใช้งานอื่นๆ ของคุณตามเวลาจริง และ

(ง) ประเมินขีดจำกัดของคำสั่งซื้อโดยพิจารณาจากระดับสถานะผู้บริโภคของคุณ มูลค่าของคำสั่งซื้อ ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสินค้าที่สั่งซื้อ และความสามารถในการชำระยอดหนี้ที่เป็นไปได้ของคุณ

เมื่อฮูล่าห์พึงพอใจในคุณสมบัติของคุณและร้านค้าที่เข้าร่วม ณ เวลาสั่งซื้อ ฮูล่าห์จะสร้างคำสั่งซื้อของคุณในระบบฮูล่าห์ตามมูลค่าการสั่งซื้อซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมส่งมอบแก่ฮูล่าห์ต่อไป

3.5 คำสั่งซื้อ

(ก) ทุกครั้งที่สั่งซื้อ คุณรับทราบและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อ้างอิงตามวันที่ดำเนินการสั่งซื้อ

(ข) กรณีที่คำขอสั่งซื้อสำเร็จ ฮูล่าห์จะส่งตารางการผ่อนชำระแก่คุณและแจ้งให้ร้านค้าที่เข้าร่วมทราบเรื่องการสั่งซื้อสำเร็จตามลำดับ จากนั้นคุณต้องทำสัญญาและดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญต่างๆ ตามที่ฮูล่าห์ร้องขอเพื่อการส่งมอบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวข้างต้น
ฮูล่าห์จะออกใบเสร็จรับเงินทางอีเมลสำหรับการผ่อนชำระงวดแรกแก่คุณ (ตาม
ความเหมาะสม)

3.6 การบอกปัดหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อต่างๆ ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการประเมินและดุลยพินิจของฮูล่าห์ ทั้งนี้ฮูล่าห์ขอสงวนสิทธิ์ใน
การบอกปัดหรือปฏิเสธการสั่งซื้อในกรณีที่

(ก) ฮูล่าห์มีเหตุผลต้องสงสัยหรือทราบว่า คุณอาจละเมิดหรือได้ละเมิดข้อบังคับอันเป็นสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

(ข) คุณไม่ผ่านการสอบทวน การตรวจสอบ และการประเมินใดๆ ของฮูล่าห์

(ค) ร้านค้าที่เข้าร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อทำการร้องขอ สำหรับกรณีนี้ ฮูล่าห์จะไม่รับผิดชอบต่อการบอกปัดหรือปฏิเสธการสั่งซื้อ คุณควรติดต่อร้านค้าที่เข้าร่วมหากมี
ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งซื้อดังกล่าว

(ง) คุณสั่งซื้อเกินหรือใกล้เกินขีดจำกัดของคำสั่งซื้อของคุณ

(จ) ร้านค้าที่เข้าร่วมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อได้รับความเสี่ยงเกินหรือจะเกินขีดจำกัด
ความเสี่ยง

(ฉ) ฮูล่าห์สงสัยหรือทราบถึงกิจกรรมต้องสงสัยของคุณภายในระบบฮูล่าห์ ซึ่งอาจขัดต่อกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย AML หรือ

(ช) ฮูล่าห์สงสัยหรือทราบโดยทั่วไปว่า ร้านค้าที่เข้าร่วม และ/หรือ ระบบร้านค้าเหล่านั้นอาจตกหรือตกอยู่ในอันตรายจากการบุกรุก

กรณีที่สินค้าถูกยกเลิกคำสั่งซื้อและไม่ได้จัดส่งถึงคุณ ฮูล่าห์จะพยายามคืนเงินที่คุณชำระสำหรับ
คำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกไปยังช่องทางตามวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่คุณกำหนด
 1. ภาระผูกพันของคุณ

คุณต้อง

(ก) ใช้ระบบฮูล่าห์โดยอ้างอิงตามขั้นตอนการปฏิบัติงานล่าสุดที่ฮูล่าห์กำหนด

(ข) รักษารายละเอียดการติดต่อของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

(ค) จัดหาข้อมูลทั้งหมดที่ฮูล่าห์ร้องขอให้พร้อม ภายในกำหนดเวลาและตามเวลาจริง

(ง) ไม่ให้ข้อมูลใดๆ อันเป็นเท็จ ก่อความเข้าใจผิด ไม่เป็นจริง หรือไม่ถูกต้องตามวิสัย (รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ โดยยืนยันตัวตนอันเป็นเท็จ) แก่ฮูล่าห์

(จ) แจ้งให้ฮูล่าห์ทราบถึงกิจกรรมอันเป็นการฉ้อโกงซึ่งเกิดขึ้นจริงหรือมีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นกับวิธีการชำระเงินที่คุณกำหนดทันที และอนุญาตให้ฮูล่าห์แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับ PSP ที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลดกิจกรรมอันเป็นการฉ้อโกงต่อไปในอนาคต

(ช) รับผิดชอบเรื่องต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับภาษีหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ระบบฮูล่าห์แต่เพียงผู้เดียว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(i) การตรวจสอบอัตราภาษีที่ต้องชำระ

(ii) การชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียม ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ และ

(iii) การชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าคอมมิชชั่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การสั่งซื้อใดๆ

(ซ) รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานของคุณ รวมถึงการใช้งานและการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ต้องห้ามมิให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอื่น

(ฌ) ไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานของคุณซื้อสินค้าให้บุคคลที่สาม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรับชำระเงินเพิ่มเติมจากบุคคลดังกล่าว

(ญ) ใช้บัญชีผู้ใช้งานของคุณด้วยความรับผิดชอบและชอบด้วยกฎหมาย และไม่ใช้บัญชีผู้ใช้งานของคุณจัดหาสินค้าหรือบริการผิดกฎหมาย ผิดวิสัย หรือฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ รวมถึงกฎหมาย AML

(ณ) ให้ความร่วมมือกับฮูล่าห์ในการสอบสวน ไม่ว่าจะดำเนินการโดยฮูล่าห์ บุคคลที่สาม รวมถึงหน่วยงานทางกฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ การชำระเงิน หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของคุณ ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

(ด) รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการควบคุมข้อกำหนดของระบบ และ/หรือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ใช้รหัสคิวอาร์ทำงานได้ (ไม่เช่นนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้งานระบบฮูล่าห์ได้) และ

(ต) รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการป้อนยอดเงินที่ถูกต้องของมูลค่าการสั่งซื้อเมื่อใช้ระบบฮูล่าห์บนหน้าร้านผ่านแอปช็อปแบ๊ค ผู้บริโภคเห็นควรรับรองว่า ฮูล่าห์ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นโดยผู้บริโภค อันเป็นผลจากความไม่ถูกต้องของมูลค่าการสั่งซื้อใดๆ ซึ่งป้อนข้อมูลโดยผู้บริโภค ไปจนถึงยอดเงินขาดหรือยอดเงินเกินจากความไม่ถูกต้องดังกล่าว ทั้งนี้ถือเป็นการ ตกลงกันโดยตรงระหว่างร้านค้าที่เข้าร่วมและผู้บริโภค (ซึ่งอาจรวมถึงการยกเลิกรายการหรือการคืนเงิน)

คุณเห็นควรรับรองว่า การกระทำและกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีผู้ใช้งานของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสั่งซื้อผ่านระบบฮูล่าห์นั้นถือเป็นการกระทำของคุณ และคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวแต่เพียง
ผู้เดียว

 

 1. ข้อพิพาท การยกเลิกรายการ และการคืนเงิน

5.1 ข้อพิพาท

(ก) หากคุณไม่สามารถแก้ไขข้อพิพาทระหว่างคุณกับร้านค้าที่ร่วมรายการจึงหยิบยกประเด็น
ข้อพิพาทมาพิจารณาร่วมกับเรา ทางเราจะใช้ความพยายามโดยสุจริตตามสมควร (แต่ไม่ถือเป็นภาระผูกพัน) เพื่อไกล่เกลี่ยและแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ คุณรับทราบว่าฮูล่าห์ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซง ส่วนร้านค้าที่ร่วมรายการก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฮูล่าห์เกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวด้วย 

(ข) คุณรับรองว่า แม้จะเกิดข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง คุณต้องรับผิดต่อยอดคงค้างใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อซึ่งเป็นข้อพิพาทนั้น

(ค) ข้อพิพาทใดๆ รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานและระบบฮูล่าห์ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับฮูล่าห์ ต้องส่งไปยังฮูล่าห์โดยตรงผ่านช่องทางและขั้นตอนดำเนินการตามที่อธิบายไว้ในข้อ 6

5.2 การยกเลิกรายการ

เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกรายการ รวมถึง

(ก) ร้านค้าที่เข้าร่วมมีหน้าที่แจ้งให้คุณทราบ หากไม่สามารถจัดการสั่งซื้อใดๆ ให้สำเร็จ

(ข) คุณจะไม่ได้รับสินค้าต่างๆ ตามที่ระบุในการสั่งซื้อซึ่งได้รับผลกระทบ และ

(ค) การยกเลิกรายการดังกล่าวจะแสดงในบัญชีผู้ใช้งานของคุณตามข้อกำหนดของสัญญา

5.3 การคืนเงิน

เนื้อหาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนเงิน รวมถึง

(ก) หน้าที่ของคุณคือ การแจ้งเตือนร้านค้าที่เข้าร่วมให้ทราบเรื่องคำขอคืนเงินใดๆ และปฏิบัติตามขั้นตอนคืนเงินของร้านค้าที่เข้าร่วม รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนคืนเงินดังกล่าว คุณและร้านค้าที่เข้าร่วมสามารถทำข้อตกลงเกี่ยวกับยอดเงินคืนได้โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาจากฮูล่าห์ก่อนร้านค้าที่เข้าร่วมจะยื่นคำขอคืนเงินกับเรา

(ข) ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องยื่นคำขอคืนเงินดังกล่าวแก่ฮูล่าห์ภายใน [หกสิบ (60) วันปฏิทิน]
นับจากวันสั่งซื้อ คำขอคืนเงินใดๆ ภายในช่วงเวลานี้ต้องได้รับการตกลงอย่างชัดแจ้งระหว่างคุณและร้านค้าที่เข้าร่วม ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องแจ้งให้ฮูล่าห์ทราบภายใน [ยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง] หลังจากทำข้อตกลงเพื่อคืนเงินดังกล่าว

(ค) กรณีที่คุณและร้านค้าที่เข้าร่วมตกลงคืนเงินเต็มจำนวน คุณต้องส่งคืนสินค้าข้อพิพาท
(ถ้ามี) แก่ร้านค้าที่เข้าร่วม อนึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องออกใบเสร็จรับสินค้าข้อพิพาทนั้น บัญชีผู้ใช้งานของคุณจะ ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงสถานะ คืนเงินเต็มจำนวน

(ง) กรณีที่คุณและร้านค้าที่เข้าร่วมตกลงคืนเงินบางส่วน คุณต้องส่งคืนสินค้าข้อพิพาท (ถ้ามี) แก่ร้านค้าที่เข้าร่วม อนึ่ง ร้านค้าที่เข้าร่วมต้องออกใบเสร็จรับสินค้าข้อพิพาทนั้น โดยที่

(i) บัญชีผู้ใช้งานของคุณจะ ได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงสถานะ คืนเงินบางส่วน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงยอดผ่อนชำระเป็นรายงวดแก่ฮูล่าห์

(ii) ในกรณีที่การคืนเงินบางส่วนมีมูลค่าเกินทุน บัญชีผู้ใช้งานของคุณจะได้รับเครดิตส่วนต่าง เครดิตดังกล่าวใช้ชำระยอดคงค้างที่ต้องชำระ (ปรับปรุงยอดตามสัญญา) ซึ่งถึงวันที่ครบกำหนดชำระ นอกจากนี้

(ก) กรณีที่เครดิตไม่เพียงพอ คุณต้องชำระเงินตามยอดคงค้างที่เหลืออยู่ และ

(ข) กรณีที่เครดิตเกินยอดคงค้าง ทำให้เครดิตเพิ่มเติมยังเหลืออยู่ภายหลังชำระค่างวดทั้งหมดแล้ว ฮูล่าห์จะคืนเงินตามมูลค่าเครดิตเพิ่มเติมดังกล่าวแก่คุณ อ้างอิงตามข้อ 3.2(ฉ)

5.4 ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ฮูล่าห์ไม่มีภาระผูกพันต่อการติดต่อ ขอคืนเงิน หรือขอยกเลิกรายการในนามของคุณหรือร้านค้าที่เข้าร่วม ฮูล่าห์ไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ จนกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมจะยื่น
คำขอคืนเงิน

5.5 เมื่อได้รับคำขอยกเลิกรายการหรือขอคืนเงิน ฮูล่าห์ต้องดำเนินการตามคำขอและชำระเงินจำนวนนั้นคืนแก่ PSP ที่ได้รับอนุญาตของฮูล่าห์ภายในเวลาอันสมควร เพื่อดำเนินการตามแนวปฏิบัติของ PSP ที่ได้รับอนุญาตและข้อตกลงร่วมกับคุณ ในส่วนนี้ คุณเห็นควรรับรองว่า มูลค่าเงินคืนใดๆ ที่ต้องชำระตามช่องทางของวิธีการชำระเงินที่คุณเสนอนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีจัดการนอกเหนือความควบคุมของฮูล่าห์ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ถือว่าฮูล่าห์ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากสถาบันการเงินหรือผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินที่คุณเสนอ

 

 1. ข้อร้องเรียน

6.1 หากคุณมีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานของคุณ วิธีคำนวณการผ่อนชำระ ยอดเงินคงค้าง พนักงานของฮูล่าห์ หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับฮูล่าห์ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อยื่นข้อร้องเรียนอย่างเป็นทางการ

อีเมล : complaints@hoolah.co

ไปรษณีย์ : บริษัท ฮูล่าห์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 

50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ยูนิตเลขที่ 1909-1910 ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

6.2 ฮูล่าห์ตั้งเป้าจะตอบกลับคุณภายในเจ็ดสิบสอง (72) ชั่วโมง ภายหลังได้รับข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาภายในสิบสี่ (14) วันทำการ ภายหลังได้รับข้อร้องเรียนดังกล่าวเช่นกัน หากแก้ไขไม่สำเร็จ ฮูล่าห์จะแจ้งให้คุณทราบถึงสาเหตุของความล่าช้าดังกล่าว ทั้งนี้หากฮูล่าห์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้คุณดำเนินการใดๆ คุณตกลงจะให้ความช่วยเหลือตามสมควร รวมถึงการให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้รับ
การร้องขอเพื่อแก้ไขปัญหา

6.3 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ฮูล่าห์จะไม่ยอมรับข้อร้องเรียนใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากความสามารถในการชำระ
ค่างวดของคุณ 1. การรับรองเพิ่มเติม

คุณขอรับรองว่า

(ก) คุณทราบว่า คุณสามารถเข้าถึงนโยบายอื่นๆ ของฮูล่าห์ได้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง นโยบายความเป็นส่วนตัว) ทางออนไลน์บนเว็บไซต์ช็อปแบ๊ค นอกจากนี้ คุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และเห็นชอบตามนโยบายซึ่งฮูล่าห์อาจเผยแพร่เป็นครั้งคราว

(ข) ฮูล่าห์ไม่ได้เก็บสำเนาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวอร์ชันควบคุมและนโยบายอื่นๆ ของฮูล่าห์ไว้ในที่เก็บถาวรซึ่งเข้าถึงได้แบบสาธารณะ ดังนั้น คุณควรเก็บสำเนาเอกสารเหล่านี้ไว้หากต้องการติดตามเรื่องในภายหลัง

(ค) ฮูล่าห์ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆ ต่อสินค้าซึ่งนำเสนอโดยร้านค้าที่เข้าร่วม จึงไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อคุณภาพหรือการส่งมอบสินค้าเหล่านี้ ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมต้องรับผิดชอบดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณให้สำเร็จ ภายในเวลาที่เหมาะสม และ/หรือ ยอมรับการคืนเงินใดๆ

(ง) คุณตระหนักถึงสิทธิผู้บริโภคของคุณภายใต้กฎหมายไทย สิทธิ์เหล่านี้ครอบคลุมการซื้อสินค้า
จากร้านค้าที่เข้าร่วม อนึ่ง ไม่มีเนื้อหาใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไข ยกเว้น จำกัด หรือปฏิเสธสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายไทย และ

(จ) ฮูล่าห์ไม่ได้ให้สินเชื่อหรือบริการชำระเงินใดๆ แก่คุณ

(ฉ) ฮูล่าห์ไม่จำเป็นต้องยืนยันตัวตนของร้านค้าที่เข้าร่วม และ/หรือ พนักงานของร้านค้าแต่อย่างใด

 

 1. การรักษาความลับ

8.1 ฮูล่าห์ต้องรักษาความลับตลอดเวลาและไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 8 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเรา ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ ทั้งยังเห็นชอบที่จะปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับด้วยมาตรการรักษา
ความปลอดภัยและระดับการดูแลที่จะนำไปใช้กับข้อมูลอันเป็นความลับของตน

8.2 โดยไม่คำนึงถึงเนื้อหาในข้อ 8.1 ฮูล่าห์สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

(ก) แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายใน ฮูล่าห์ กรุ๊ป และผู้ให้บริการชำระเงินบุคคลที่สาม

(ข) แก่เจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ผู้ตรวจสอบ ที่ปรึกษา ผู้รับเหมาช่วง และบุคคลอื่นซึ่งให้บริการต่างๆ แก่บริษัท (ภายใต้เงื่อนไขว่า บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่รักษาความลับซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลอันเป็นความลับ ผู้เชี่ยวชาญ สัญญา หรืออื่นๆ) ด้วยขอบเขตเท่าที่จำเป็นสำหรับฮูล่าห์ต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้

(ค) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อ้างอิงตามข้อ 10

(ง) เมื่อเกิดการร้องขอหรือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ศาลภายใต้เขตอำนาจศาลใดๆ รวมถึงหน่วยงานธนาคาร หน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานตุลาการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานควบคุม หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เทียบเท่า และ

(จ) แก่บุคคลอื่นใดซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ หรือ ด้วยความยินยอมจากคุณ หากการเปิดเผยดังกล่าวไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงของเรา

8.3 โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนเหล่านี้ ภาระผูกพันต่อการรักษาความลับภายใต้ข้อ 8 นี้จะคงอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลาสอง (2) ปี หลังจากที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขยุติลงหรือหมดอายุ 

 

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

9.1 สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ไม่ว่าสิทธิ์โดยตรงหรือที่เกี่ยวข้องกับระบบฮูล่าห์ ฮูล่าห์ และ
แอปพลิเคชันมือถือของช็อปแบ๊ค (รวมถึงแอปช็อปแบ๊ค) เว็บไซต์และพอร์ทัลของฮูล่าห์และช็อปแบ๊ค วิศวกรรมคอมโพสิต วิธีการ และขั้นตอนดำเนินงาน จะเป็นและยังคงเป็นทรัพย์สินที่ฮูล่าห์หรือ
ช็อปแบ๊คถือสิทธิ์ตามลำดับแต่เพียงผู้เดียว

9.2 คุณต้องไม่คัดลอก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส ถอดประกอบ ทำให้ได้มาซึ่งซอร์สโค้ด แก้ไข
สร้างงานเลียนแบบ โพสต์ซ้ำไปยังแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อื่นๆ เปลี่ยนแปลง อนุญาต หรือกำหนดให้บุคคลที่สามทำเช่นนั้นได้ ไปจนถึงการแจกจ่าย รับใบอนุญาต รับใบอนุญาตช่วง หรือโอนย้ายทรัพย์สินทางปัญญาของฮูล่าห์ ไม่ว่าในรูปแบบหรือแง่มุมใด ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณไม่มีสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใดๆ เหนือทรัพย์สินทางปัญญาที่สร้างสรรค์ พัฒนา ดัดแปลง ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงจนเป็นระบบฮูล่าห์

 

 1. การปกป้องข้อมูล

คุณเห็นควรรับรองว่า ฮูล่าห์อาจรวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และ/หรือ โอนย้าย (ไม่ว่าในหรือนอกประเทศไทย) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์และบุคคลต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการปกป้องข้อมูลของฮูล่าห์ซึ่งแสดงอยู่บนเว็บไซต์ช็อปแบ๊ค ทั้งนี้นโยบายอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ฮูล่าห์จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับย่อยใดๆ ซึ่งออกภายใต้กฎหมายข้างต้น) อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต้องได้รับการปกป้องที่เพียงพอ

 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณเห็นควรรับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หากต้องการดูนโยบายความเป็นส่วนตัว คลิกที่ https://www.hoolah.co/th/privacy

 

 1. การจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย และการปฏิเสธความรับผิด

12.1 การจำกัดความรับผิด

อนึ่ง ภายใต้ขอบเขตการอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

(ก) ฮูล่าห์ (รวมถึงบริษัทในเครือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทน และตัวแทน) และบุคคลที่สามผู้ให้บริการแก่ช็อปแบ๊คหรือให้บริการในนามของฮูล่าห์
ช็อปแบ๊คหรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ และเป็นผลสืบเนื่องใดๆ จากค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียรายได้ และการสูญเสียข้อมูล) อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ แอปช็อปแบ๊ค เว็บไซต์ช็อปแบ๊ค รวมถึงระบบฮูล่าห์ และ

(ข) ความรับผิดต่อคุณของฮูล่าห์ ช็อปแบ๊ค และบริษัทในเครือสำหรับความเสียหายซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ต้องไม่เกินมูลค่าการสั่งซื้อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญในการเรียกร้องสิทธิดังกล่าว รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณ

12.2 การชดใช้ค่าเสียหาย

ภายใต้ขอบเขตการอนุญาตตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ คุณรับรองว่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบป้องกันความเสียหายแก่ฮูล่าห์ไปจนถึงบริษัทในเครือ จากการเรียกร้องสิทธิ์ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย ความรับผิด ภาระผูกพัน และความสูญเสียทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายอย่างสมเหตุสมผล) แก่ขอบเขตที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ

(ก) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ และ/หรือ ความประมาทเลินเล่อหรือ
ความตั้งใจประพฤติมิชอบของคุณ

(ข) การไม่สามารถชำระเงินตามมูลค่าการสั่งซื้อซึ่งกระทำผ่านบัญชีผู้ใช้งานของคุณ ไม่ว่า
การสั่งซื้อดังกล่าวจะเกิดขึ้นโดยตรงจากคุณ เป็นผลจากความประมาทเลินเล่อ หรือการไม่สามารถรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัยได้ก็ตาม หรือ

(ค) การไม่สามารถชำระเงินตามมูลค่าการสั่งซื้อซึ่งกระทำผ่านบัญชีผู้ใช้งานของคุณ เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ทางการเงินของคุณ ภายหลังการสั่งซื้อดังกล่าว

จากนั้นระบุขอบเขตของการเรียกร้องสิทธิ์ดังกล่าว และ/หรือ ค่าเสียหายที่ตามมา หรือในกรณีที่คาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล ความล้มเหลวต่อการ [ดำเนินงาน] ตามขั้นตอนที่เหมาะสม เพื่อบรรเทาการเรียกร้องสิทธิ์ และ/หรือ ค่าเสียหายที่ตามมา เป็นผลจากการจงใจผิดนัดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของฮูล่าห์ ตลอดจนกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้แทน และตัวแทนของสมาชิก ฮูล่าห์ กรุ๊ปใดๆ

12.3 การปฏิเสธความรับผิด

(ก) เว้นแต่การรับประกันโดยชัดแจ้งใดๆ ที่ใช้บังคับในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ภายใต้สิทธิ์ของคุณตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคแห่งประเทศไทย ฮูล่าห์ ช็อปแบ๊ค และบริษัทในเครือมิได้จัดหาหรือให้การรับประกันโดยนัย ตลอดจนการันตีสินค้าหรือบริการต่างๆ ที่ฮูล่าห์จัดไว้ให้ใช้ระบบฮูล่าห์ ไปจนถึงการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันใดๆ ตามความเหมาะสม ความพร้อมใช้ของระบบฮูล่าห์ และสิทธิ์ของคุณในการใช้ระบบ   ฮูล่าห์

(ข) ฮูล่าห์นำเสนอเนื้อหาหรือสื่อต่างๆ บนเว็บไซต์ช็อปแบ๊คซึ่งจัดทำขึ้นโดยร้านค้าที่เข้าร่วม บุคคลที่สาม และแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ฮูล่าห์ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาหรือสาระสำคัญนั้นถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือ มีคุณภาพสูง และเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รับประกันหรือการันตีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือผู้เผยแพร่เนื้อหานั้น ในกรณีที่ความไม่ถูกต้องได้รับความสนใจจากฮูล่าห์ ฮูล่าห์จะพยายามปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและทุกจุดเท่าที่ทำได้

(ค) คุณรับรองว่าไม่ได้พึ่งพาการเป็นตัวแทน และ/หรือ การรับประกันใดๆ ที่ทำขึ้นโดยฮูล่าห์
ช็อปแบ๊ค หรือบริษัทในเครือใดๆ ซึ่งไม่ได้ระบุหรืออ้างถึงอย่างชัดแจ้งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แต่อย่างใด

 

 1. ประกาศต่างๆ

13.1 ประกาศทั้งหมดหรือการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างคู่สัญญาต้องกระทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแต่จะตกลง ก่อนดำเนินการจัดส่ง

(ก) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(ข) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือผู้แทนบุคคลที่สามอื่นๆ หรือ

(ค) ทางไปรษณีย์

ไปยังที่อยู่อีเมลลงทะเบียน ที่อยู่จัดส่ง หรือที่อยู่เรียกเก็บเงิน (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

13.2 นอกเหนือจากข้อ 13.1 แล้ว โดยทั่วไป ฮูล่าห์อาจส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือจดทะเบียนของคุณด้วย

13.3 เนื่องด้วยวัตถุประสงค์ตามข้อ 13 การรับประกาศและการสื่อสารเรื่องอื่นๆ แบ่งออกเป็น

(ก) ประกาศและการสื่อสารเรื่องอื่นๆ ที่จัดส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รับภายในวันส่ง และ

(ข) ประกาศและการสื่อสารเรื่องอื่นๆ ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รับภายหลังวันส่ง

13.4 หากคุณเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณโดยไม่แจ้งให้ฮูล่าห์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและที่อยู่ใหม่ การส่งประกาศต่างๆ ถึงคุณตามที่อยู่ซึ่งทราบก่อนหน้านี้จะถือว่าสอดคล้องกับภาระผูกพันต่อการประกาศ ภายใต้เนื้อหาข้อ 13 นี้

13.5 การสื่อสารจากคุณถึงฮูล่าห์ต้องมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) รายละเอียดบัญชีผู้ใช้งานของคุณ รวมแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือซึ่งผูกกับบัญชีของคุณ และ

(ข) ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ร้องขอจากคุณ เพื่อยืนยันตัวตนอย่างสมเหตุสมผล

 

 1. การโอนย้ายและการส่งมอบ

14.1 คุณไม่สามารถโอนย้ายหรือส่งมอบสิทธิตลอดจนภาระผูกพันใดๆ ที่คุณอาจมีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากฮูล่าห์

14.2 ฮูล่าห์สามารถโอนย้าย ส่งมอบ หรือปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสิทธิ์และภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขไปยังบุคคลที่สาม แม้ไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ และ/หรือ แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

14.3 คุณเห็นควรรับรองว่า ฮูล่าห์อาจแต่งตั้งและว่าจ้างหน่วยงานเรียกเก็บเงินบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการและบังคับใช้การดำเนินงานใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับยอดคงค้างที่คุณต้องชำระแก่ฮูล่าห์ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบหรือยินยอมแต่อย่างใด

 

 1. การปรับปรุงแก้ไข

15.1 ในบางครั้ง ฮูล่าห์อาจแก้ไขเนื้อหาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้แต่เพียงฝ่ายเดียว ซึ่งมีผลทั่วไปต่อผู้บริโภคทั้งหมดที่ใช้ระบบฮูล่าห์ อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ทั้งยังไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุผลต่างๆ ดังต่อไปนี้

(ก) ฮูล่าห์ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข ลบออก และ/หรือ นำเสนอฟังก์ชัน
การทำงานใหม่เข้าสู่ระบบฮูล่าห์

(ข) ฮูล่าห์นำเสนอนโยบายใหม่เข้าสู่ระบบฮูล่าห์ เพื่อปกป้องระบบฮูล่าห์และปฏิบัติการต่างๆ

(ค) ฮูล่าห์นำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ในระบบฮูล่าห์

(ง) ฮูล่าห์จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับต่างๆ และ/หรือ

(จ) ทั้งนี้ด้วยเหตุผลอื่นๆ ตามที่ฮูล่าห์พิจารณาเห็นสมควรตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งได้รับการแก้ไขจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ช็อปแบ๊คและเข้าถึงได้ที่ https://www.hoolah.co/th/terms คุณจะได้รับการแจ้งเตือนให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งได้รับการปรับปรุงแก้ไขเมื่อดำเนินการสั่งซื้อครั้งใหม่

15.2 ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การสั่งซื้อใดๆ ที่คุณกระทำก่อนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจะคงอยู่ในส่วนข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ณ เวลาสั่งซื้อ การสั่งซื้อและการผ่อนชำระใดๆ ที่มีอยู่และรายละเอียดซึ่งเป็นส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า (ถ้ามี) จะยังคงเดิมจนกว่าจะชำระยอดเต็มจำนวน

15.3 หากคุณไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขใดๆ คุณสามารถระงับบัญชีผู้ใช้งานของคุณได้ทันที ชำระยอดคงค้าง ชำระยอดที่ครบกำหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และปิดบัญชีของคุณในภายหลังโดยปราศจากความเสียหาย

15.4 คุณสามารถใช้ฮูล่าห์ได้อีกทุกเวลาในภายหลัง

 

 1. ข้อกำหนดทั่วไป

16.1 ไม่มีผู้แทน หุ้นส่วน ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นๆ

ข้อความทุกส่วนในข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่ถือเป็นส่วนประกอบหรือการบอกโดยนัยถึงการเป็นหุ้นส่วน การร่วมทุน การเป็นผู้แทน ความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจ หรือความสัมพันธ์อื่นๆ ระหว่างคู่สัญญา นอกเหนือจากความสัมพันธ์ตามสัญญาซึ่งระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ คู่สัญญาทุกฝ่ายต่างรับรองว่า ตนไม่มีอำนาจทำสัญญาในนามของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

16.2 เหตุสุดวิสัย

คู่สัญญาทุกฝ่ายปลอดจากความรับผิดใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ครอบคลุมกรณีละเมิด ล่าช้า หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น อันเป็นผลจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่ภาระผูกพันต่อการชำระเงิน ทั้งนี้ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวต้องแจ้งให้อีกฝ่ายทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรทันที
เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความล่าช้าหรือความล้มเหลวต่อการปฏิบัติงานและเมื่อสถานการณ์สิ้นสุด

16.3 การเยียวยา

โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นใดที่คู่สัญญาอาจมี คู่สัญญาทุกฝ่ายเห็นควรรับรองว่า ค่าเสียหายอาจไม่ใช่การเยียวยาที่เพียงพอสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้ กล่าวคือ คู่สัญญาทุกฝ่ายมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาตามคำสั่งศาล การดำเนินการเฉพาะ และการบรรเทาทุกข์อื่นๆ อย่างเท่าเทียมกัน (แต่เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาหรือยุติสัญญา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้ง) จากการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง

16.4 ไม่มีการผ่อนผัน

หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ล่าช้า จะถือเป็นการสละสิทธิหรือการเยียวยาดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงสิทธิ์หรือการเยียวยาที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือบางส่วนซึ่งขัดขวางการใช้สิทธิ์หรือการเยียวยาอื่นๆ สิทธิ์และการเยียวยาภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นแบบสะสมและอยู่นอกเหนือจากสิทธิ์และการเยียวยาใดๆ ที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง การสละสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องกระทำอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับผลบังคับนั้นเท่านั้น และจะผลใช้บังคับเป็นระยะเวลาหนึ่งตามที่ระบุในข้อบังคับนั้น (หากมี
การระบุระยะเวลาใช้บังคับ)

16.5 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยตามข้อ 9 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้) บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้หรือรับผลประโยชน์จากบทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น

16.6 การเป็นโมฆะบางส่วน

หากเนื้อหาใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้เฉพาะเนื้อหาส่วนนั้น โดยไม่ส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อการบังคับใช้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดดังกล่าวหรือข้อกำหนดอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้

16.7 การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงและยอมรับว่า การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งต้องกระทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามอย่างเหมาะสม อนึ่ง การผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การส่งเอกสาร การแจ้งเตือน หรือการโต้ตอบคู่สัญญา แม้กระทำผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ก็มีผลผูกพันทางกฎหมาย เช่นเดียวกับเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล การเจรจาไกล่เกลี่ย หรือการดำเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทตามกฎหมาย ตลอดจนข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคู่สัญญา

 

16.8 ข้อตกลงทั้งหมด

คุณรับรองโดยชัดแจ้งว่า ได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้และทำความเข้าใจเนื้อหาต่างๆ แล้ว คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงเอกสารทั้งหมดและเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งรวบรวมไว้เพื่ออ้างอิง ตลอดจนเอกสารเกี่ยวเนื่องหรือดำเนินงานพร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดร่วมกันว่าด้วยบริการต่างๆ อนึ่ง ไม่มีข้อสัญญา การเชื้อเชิญ ข้อคิดเห็น หรือข้อตกลงอื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ หรือโดยคู่สัญญาทุกฝ่าย

16.9 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โดยเพิกถอนมิได้ คุณยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลไทย ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียว

Can’t find what you need? Reach out to us!