นโยบายความเป็นส่วนตัว ShopBack PayLater (SBPL)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มช็อปแบ๊ค

ประกาศความเป็นส่วนตัว

เรา กลุ่มช็อปแบ๊ค (กลุ่มบริษัทประกอบด้วยช็อปแบ๊คและฮูล่าห์) เคารพความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ลูกค้า ผู้มาติดต่อ และบุคคลอื่นทั้งหมดที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยในการให้บริการของเราไว้เป็นความลับ แม้เราจะมีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเรา แต่ก็เข้าใจดีว่า ลูกค้าอาจมีข้อกังวลในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และเราให้คำมั่นในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้มอบให้กับเรานั้นมีความปลอดภัยและนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ตามที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมไว้แล้วเท่านั้น

ประการแรกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการให้บริการต่างๆ แก่ท่านตามที่ท่านได้ร้องขอ เรียนรู้ความต้องการของท่าน และให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวแก่พันธมิตรร้านค้าของเราเฉพาะที่จำเป็นเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบยืนยันและติดตามผลตอบแทนของท่านได้เท่านั้น

ตัวอย่างเช่น เรานำคุกกี้มาใช้ในการติดตามการทำรายการของท่านกับพันธมิตรร้านค้าของเรา เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินคืนเข้าบัญชีช็อปแบ๊คของท่านได้

อีกประการหนึ่งคือเรามีการจำกัดข้อมูลใดๆ ที่นำส่งให้ในรูปแบบของชุดข้อมูล

เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปขายต่อโดยเด็ดขาด

เรามุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเราตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ขอให้ท่านมั่นใจว่า ช็อปแบ๊คให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัย และพร้อมรับฟังความเห็นในประเด็นเหล่านี้เสมอ หากท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลใดๆ หรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราได้ทุกเมื่อที่ help@shopback.th หรือ ​dpo@shopback.com

- ทีมงานช็อปแบ๊ค

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวิธีที่กลุ่มช็อปแบ๊คใช้ในการจัดการ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและบุคคลอื่นที่ใช้งานเว็บไซต์ ส่วนขยายเว็บบราวเซอร์บนเดสก์ท้อป (“ส่วนขยายเว็บไซต์”) แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเรา เราดำเนินธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังนำมาตรการเพิ่มเติมต่างๆ มาใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การให้บริการของเราแก่ท่านและการที่ท่านใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องนั้นต้องถือเป็นข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นคราวๆ ไปในเว็บไซต์ของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใดๆ ไม่ว่าเป็นความจริงหรือไม่ก็ตาม เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นที่เรามีอยู่หรืออาจได้รับทราบ รวมถึงข้อมูลในบันทึกต่างๆ ของเราที่อาจมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นคราวๆ ไป

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ช็อปแบ๊คอาจเก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสินค้า บริการ และโปรโมชั่นต่างๆ ที่ท่านใช้หรือลงทะเบียนไว้ ช็อปแบ๊คเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้การบริการและแพลตฟอร์มของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เราทราบถึงรายละเอียดการให้บริการและการใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าวบนอุปกรณ์และบราวเซอร์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เป็นข้อกำหนดที่ต้องดำเนินการเพื่อเข้าถึงบริการต่างๆ ของช็อปแบ๊ค โดยปกติแล้วช็อปแบ๊คจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่าน:

 • สร้างบัญชีใช้งานช็อปแบ๊คบนเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น
 • ลงทะเบียนใช้บริการของเรา ใช้บริการของเรา (เช่น ทำรายการสั่งซื้อบนหรือผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของเรา) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ShopBack Pay และ ShopBack PayLater
 • นำส่งแบบฟอร์มใดๆ หรือใช้เว็บท่าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอย่างหนึ่งอย่างใดของเรา
 • ทำการสั่งซื้อผ่านบริการชำระเงินอย่างหนึ่งอย่างใดของช็อปแบ๊ค
 • ให้รายละเอียดติดต่อของท่านในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจของบริษัทของท่าน
 • แจ้งรายละเอียดของท่านไว้กับเราหลังจากท่านได้เข้าร่วมงานต่างๆ เช่น กิจกรรมการตลาดหรือกิจกรรมชุมชน และงานสัมมนาต่างๆ ไม่ว่าในนามของท่านเองหรือตัวแทนของบริษัท
 • แจ้งรายละเอียดของท่านไว้กับเราหลังจากท่านได้เยี่ยมชม ใช้ หรือติดตั้ง (แล้วแต่กรณี) เว็บไซต์ เว็บท่า แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และส่วนขยายเว็บไซต์ของเรา หรือสอบถามเรื่องต่างๆ ผ่านเว็บท่าอื่นใด
 • สมัครรับการแจ้งเตือนหรือจดหมายข่าว หรือตอบรับสื่อการตลาดต่างๆ ของเรา เช่น โฆษณา โบรชัวร์ หรือแผ่นพับ
 • ติดต่อกับเราเพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ หรือโต้ตอบหรือติดต่อกับเราหรือพนักงานของเรา เช่น ผ่านอินเตอร์เฟซออนไลน์ อีเมล โทรศัพท์ โทรสารของเรา ข้อความ หรือการประชุมซึ่งหน้า
 • เข้าร่วมการแข่งขัน การจับสลาก การสำรวจ หรืองานกิจกรรมอื่น
 • นำส่งประวัติส่วนตัวและใบสมัครงานให้กับเรา หรือนำส่งประวัติส่วนตัวของท่านให้กับบริษัทจัดหางานหรือเว็บสมัครงานที่ส่งต่อประวัติดังกล่าวให้เราอีกที
 • ถูกส่งต่อให้กับเราโดยพันธมิตรธุรกิจหรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่ท่านสร้างบัญชีใช้งานและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของเราโดยใช้ชื่อในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และในกรณีเช่นนี้เราจะ และท่านอนุญาตให้เราเข้าถึง และ/หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด และข้อมูลอื่นของท่านที่ท่านได้ระบุไว้ในเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ดังกล่าว) จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และเราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • ไม่ชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระให้กับเรา และเราจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบท่านเกี่ยวกับหนี้สินดังกล่าว หรือกรณีที่เราว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ติดตามทวงถามหนี้สินที่ท่านติดค้างอยู่กับเรา หรือบริษัทใดก็ตามในกลุ่มช็อปแบ๊ค และบุคคลภายนอกนั้นได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมในขั้นตอนการติดตามทวงถามหนี้ 
  ข้อมูลส่วนบุคคที่เก็บรวบรวมนั้นอาจประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน
 • ข้อมูลระบุตัวตน: อาจรวมถึงชื่อเต็ม อีเมล วันเกิด เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย รหัสการใช้งานอุปกรณ์ส่วนตัว เลขประจำตัวประชาชน รายละเอียดติดต่อของท่าน เช่น ที่อยู่ อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์ สัญชาติ เพศ วันเกิด สถานที่ตั้ง ที่อยู่ไอพี และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน (เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคาร หรือรายละเอียดบัญชีของท่านที่มีอยู่กับผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น เพย์พอล หรือข้อมูลบัตรเครดิต/บัตรเดบิตของท่าน) ขึ้นอยู่กับรูปแบบบริการที่ท่านเลือกใช้ (เช่น ShopBack Pay หรือ ShopBack Pay Later)
 • การปฏิสัมพันธ์กับเรา: ได้แก่ การบันทึกข้อมูลการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับเรา อีเมลที่ท่านส่ง และบันทึกรายละเอียดอื่นของการติดต่อระหว่างท่านกับเรา
 • บัญชี: รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีช็อปแบ๊คของท่าน
 • การใช้บริการของเรา: ได้แก่ การใช้งานคุกกี้ ส่วนขยายเว็บไซต์ของเรา หรือบราวเซอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการติดตามตรวจสอบข้อมูลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ของร้านค้าของเรา (เช่น หน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราซึ่งท่านได้เยี่ยมชม เวลาที่ใช้ในหน้าเว็บเหล่านั้น รายการและข้อมูลที่ถูกค้นหาบนเว็บไซต์ของเรา เวลาและวันที่ที่เข้าถึง หน้าเว็บต่างๆ ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลเกี่ยวกับการคลิกและการเปลี่ยนเส้นทางเข้าถึง) รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการของท่านกับร้านค้าและคู่ค้าต่างๆ
 • เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ส่วนขยายเว็บไซต์ของช็อปแบ๊คไม่ได้ติดตามประวัติโปรแกรมค้นหา อีเมล หรือข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ของท่านซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์ร้านค้าของช็อปแบ๊ค หรือที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของช็อปแบ๊ค หากท่านอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นหนึ่งในร้านค้าของเรา ช็อปแบ๊คจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นั้นเพื่อช่วยให้เราคำนวณและตรวจสอบความถูกต้องของรางวัลที่ท่านได้รับจากร้านค้านั้น และคูปองหรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่มอบให้กับท่านเท่านั้น โปรดอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับวิธีการทำงานของส่วนขยายเว็บไซต์ของเรา และประเภทข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวม
 • ความชอบ: ได้แก่ รายละเอียดต่างๆ ที่ท่านได้แบ่งปันกับเราเกี่ยวกับช่องทางที่ท่านประสงค์ได้รับการติดต่อ และสินค้าและตราสินค้าต่างๆ ที่ท่านชอบ
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: บริการบางรายการที่เราให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน บริการเหล่านั้นจำเป็นต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งของท่านเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปิดและใช้งาน หรือปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของเรา (รวมถึงแอพพลิเคชั่นของเรา) บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน เราจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อปรับแต่งบริการของเราให้สอดคล้องกับตำแหน่งที่ตั้งของท่าน บริการต่างๆ ใช้ตำแหน่งที่ตั้งเบื้องหลังในอุปกรณ์ต่างๆ ของท่าน รวมถึงส่งข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อเสนอ / แผนงาน / สิ่งที่น่าสนใจที่อยู่ใกล้ท่านให้ท่านได้ทราบ หากท่านเปิดใช้งานตำแหน่งที่ตั้งเบื้องหลังอยู่แล้ว แพลตฟอร์มของเราจะแจ้งให้เราทราบถึงตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของท่านเป็นครั้งคราวแม้ท่านจะมิได้ปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มของเราอยู่โดยตรงก็ตาม

นอกจากการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นจากท่านหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของท่านโดยตรงแล้ว ช็อปแบ๊คก็อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอก (เช่น พันธมิตรธุรกิจของเรา กูเกิล ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ หรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกง) หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น

นอกจากนี้ ช็อปแบ๊คยังใช้คุกกี้ที่เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งให้กับบราวเซอร์ของท่านเพื่อเก็บและติดตามข้อมูลของท่านขณะที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลบางประเภทที่ระบุไว้ข้างต้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา

บราวเซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ให้ท่านเลือกปิดการประมวลผลของคุกกี้ได้ แต่อาจส่งผลให้สูญเสียการใช้งาน จำกัดการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และ/หรือทำให้การทำงานล่าช้าหรือส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่อนุญาตให้เราติดตามการทำรายการของท่านกับพันธมิตรร้านค้าของเรา ซึ่งหมายความว่าเราจะไม่สามารถคืนเงินให้กับท่านหรือนำเสนอสินค้าและบริการต่างๆ ให้กับท่านตามที่ท่านร้องขอ ดังนั้นท่านควรตั้งค่าส่วนขยายเว็บไซต์ของเราและการใช้งานของท่านให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้

 

การใช้ส่วนขยาย / ปุ่มต่างๆ ในเว็บไซต์ช็อปแบ๊ค

ส่วนขยายเว็บไซต์ของช็อปแบ๊คเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะในเว็บไซต์ช้อปปิ้งต่างๆ ที่ช็อปแบ๊คร่วมงานด้วยเท่านั้น เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานจากประวัติโปรแกรมค้นหาของท่าน ข้อมูลใดก็ตามจากอีเมลของท่านหรือข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ ที่ไม่ได้ร่วมงานกับช็อปแบ๊ค

หากท่านอยู่ในเว็บไซต์ที่เป็นหนึ่งในร้านค้าของเรา ซึ่งมีไอคอนช็อปแบ๊คกะพริบกำกับไว้ เมื่อท่านได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว ส่วนขยายจะเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชื่อทางการค้า โดเมน และหน้าเว็บต่างๆ ของร้านค้า ซึ่งช่วยให้เราทราบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ช็อปแบ๊คให้การสนับสนุนหรือไม่ และทำให้เราพบรายการคืนเงินและคูปองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของท่าน ในบางกรณีเรายังติดตามตรวจสอบผลสำเร็จหรือล้มเหลวของการใช้คูปองเพื่อปรับปรุงขั้นตอนวิธีการให้คูปองของเราและจำนวนเงินที่ประหยัดได้ต่อคูปองเพื่อมอบคูปองที่ดีที่สุดให้กับท่าน

ส่วนขยายเว็บไซต์ของช็อปแบ๊คยังเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำให้เราทราบว่าผู้ใช้ของเราใช้บริการเว็บไซต์ร้านค้าของเราอย่างไร และเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้าของเราใช้งานได้อย่างถูกต้องเพื่อทำให้ท่านเพลิดเพลินกับประสบการณ์การช้อปปิ้งมากขึ้น

ประเภทบราวเซอร์

ระบบปฏิบัติการ

บันทึกข้อผิดพลาด

บันทึกเหตุการณ์

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ที่อยู่อีเมลหรือชื่อ และส่วนขยายเว็บไซต์ของช็อปแบ๊คไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลธนาคาร หรือรหัสผ่าน

 

ความถูกต้องของข้อมูลและความยินยอมของบุคคลภายนอก

ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่นำส่งให้กับเรานั้นครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นจริง และถูกต้อง การที่ท่านไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้เราไม่สามารถเสนอสินค้าและให้บริการต่างๆ แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอได้

นอกจากนี้ หากท่านนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของบุคคลภายนอกให้กับเรา (รวมถึงคู่สมรส บุตร บิดามารดา และ/หรือพนักงานของท่าน) ท่านรับรองต่อเราว่า ท่านได้รับความยินยอมจากของบุคคลภายนอกให้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา

เราเชื่อถือข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านหรือตัวแทนผู้มีอำนาจของท่านให้ไว้กับเรา เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน และถูกต้อง กรุณาแจ้งข้อมูลปัจจุบันให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปลี่ยนแปลงไป 

 

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

ช็อปแบ๊ครับรองว่า ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งปวงที่เก็บรวบรวมไว้จะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและแน่นหนา และได้นำมาตรการต่างๆ ที่เข้มงวดมาใช้ในการดูแลและปกป้องข้อมูลของท่านเป็นอย่างดี ประกอบด้วย

 • ใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส 128-bit SSL ที่รัดกุมในหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดของเราซึ่งท่านได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคล การเข้ารหัส 128-bit SSL เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม และต้องใช้เวลาอย่างต่ำหนึ่งล้านล้านปีในการถอดรหัส
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีเท่านั้นเพื่อป้องกันการละเมิดความปลอดภัย
 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ ของเรา
 • นำกระบวนการตรวจสอบยืนยันที่เข้มงวดมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานในทางธุรกิจหรือทางกฎหมายแล้วด้วยวิธีที่รัดกุม

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ช็อปแบ๊คไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมผ่านช่องทางออนไลน์ไปขายหรือแลกเปลี่ยนกับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อ

ดูแลจัดการบริการต่างๆ ที่มอบให้กับท่าน

ส่วนใหญ่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบสนองและดำเนินการคำสั่งซื้อและการคืนเงินของท่านจนเสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดตามการทำรายการต่างๆ ของท่านกับพันธมิตรร้านค้าของเรา การคืนเงินเข้าบัญชีช็อปแบ๊คของท่าน และดำเนินการชำระเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการนั้น รวมถึงการชำระเงินต่างๆ การทำรายการแฟคตอริ่งหรือเครดิตผ่านและให้กับเรา และยังรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเปิดหรือปิดการใช้บริการต่างๆ นำเสนอสินค้า บริการ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมต่างๆ ให้กับท่าน (เช่น โปรโมชั่น แผนการตลาดเพื่อเพิ่มความภักดีของลูกค้า หรือการให้รางวัล) บริหารจัดการ (ร่วมกับพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการของเรา) กิจกรรมส่งเสริมการขาย การประกวด การแข่งขัน และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และติดตามทวงถามและชำระหนี้สินใดๆ ที่ท่านติดค้างอยู่หากจำเป็น ตลอดจนการใช้หรือปกป้องสิทธิของเราไม่ว่าตามสัญญาหรือประการอื่น รวมถึงการตรวจสอบและการเข้าร่วมในการฟ้องร้องดำเนินคดี การอนุญาโตตุลาการ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น

 • ยกระดับบริการต่างๆ ที่มอบให้กับท่าน
  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน ข้อเรียกร้อง และข้อพิพาทต่างๆ อีกทั้งยังใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์และการให้บริการ และการส่งมอบบริการต่างๆ ของเรา เช่น กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามและความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเรียนรู้ความชอบของท่าน พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ หรือปรับแต่งหรือปรับปรุงสินค้าและบริการต่างๆ ที่เรานำเสนอให้กับท่าน อีกทั้งยังรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง (เช่น โฆษณาที่มีรายละเอียดสินค้า บริการ ข้อเสนอพิเศษ และรางวัลต่างๆ ของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการของเรา) ให้กับทั้งลูกค้าทั่วไปของเราและที่เราเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์กับท่านโดยเฉพาะ เพื่อนำส่งจดหมายข่าวให้กับท่านเป็นระยะโดยได้รับความยินยอมจากท่านก่อน หรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น หรือเพื่อแนะนำสิทธิประโยชน์และเสนอให้รางวัลและโปรโมชั่นต่างๆ ที่ท่านมีสิทธิได้รับ
 • การบริการลูกค้า
  เป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตอบสนองคำขอและตอบข้อซักถามต่างๆ ของท่าน (หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากท่าน) ให้ความช่วยเหลือด้านรายละเอียดติดต่อแก่ท่าน และแจ้งข้อมูลล่าสุดของสินค้า บริการ หรือนโยบายต่างๆ ของเราให้ท่านทราบ
 • การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  เป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกงและอาชญากรรมรูปแบบอื่นๆ (เช่น การตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน การตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายการฟอกเงิน การสนับสนุนเงินทุนให้กับการก่อการร้าย และความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) การตรวจติดตามภายใน หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่นๆ (รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานตุลาการ และหน่วยงานรัฐอื่นๆ เพื่อจัดการกับข้อร้องเรียน เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบ ดำเนินการสอบบัญชี ตรวจสอบวิเคราะห์สถานะทางธุรกิจ และสอบสวนต่างๆ และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ที่ช็อปแบ๊คเห็นว่าจำเป็นกรณีที่มีการยื่นฟ้องหรืออาจมีการยื่นฟ้องดำเนินคดี) อีกทั้งยังรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยและจัดการความเสี่ยง และรับรองความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและระบบต่างๆ ของเรา
 • การสมัครงาน
  เป็นการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงาน การสรรหาบุคลากร และการคัดเลือก และประมวลผลและบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน
  เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบ หรือที่เราได้รับอนุญาตหรือต้องดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
  เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นทางธุรกิจหรือทางกฎหมายเท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับ

 • บริษัทต่างๆ ในกลุ่มช็อปแบ๊ค
 • พันธมิตรธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทน และผู้ให้บริการของช็อปแบ๊คที่ร่วมดำเนินการส่งมอบบริการต่างๆ ที่ท่านได้สมัครรับบริการไว้ โดยรวมถึงพันธมิตรร้านค้า ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้ให้บริการภายนอกที่เข้าร่วมกิจการส่งเสริมการตลาดและบริการต่างๆ ที่ช็อปแบ๊คนำเสนอ หรือพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ และผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการด้านการปฏิบัติงานต่างๆ แก่ ช็อปแบ๊ค (เช่น บริการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ การชำระเงิน การพิมพ์เอกสาร การออกใบแจ้งหนี้ บัญชีเงินเดือน การประมวลผลข้อมูล บริการด้านเทคนิค การอบรม การวิจัยตลาด ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ หรือบริการอื่นๆ แก่ ช็อปแบ๊ค บริษัทให้บริการบัตรเครดิตหรือเดบิต ช่องทางการชำระเงินต่างๆ ผู้ประมวลผลข้อมูล ผู้ให้บริการชำระเงินภายนอก และบริษัทติดตามทวงถามหนี้) อีกทั้งยังรวมถึงที่ปรึกษาทางวิชาชีพของเรา เช่น ผู้สอบบัญชีและทนายความ และสำนักงานหรือหน่วยงานข้อมูลเครดิตที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม  
 • พันธมิตรธุรกิจ นักลงทุน ผู้รับโอนสิทธิ หรือผู้รับโอนอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกกรณีที่เป็นการทำรายการสินทรัพย์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น (เช่น การควบรวม การซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์)
 • หน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมาธิการด้านกฎหมาย หรือหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ และข้อบังคับ หรือแผนงานใดๆ กำหนดไว้
  จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลดังรายการข้างต้นทราบตามจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้) หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าของเราเท่านั้น

  ในสภาวการณ์เฉพาะใดๆ ช็อปแบ๊คอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากมีเหตุให้เชื่อได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสุขภาพ หรือเพื่อจุดประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย

  ในบางกรณีเราอาจเข้ารหัส ปกปิดตัวตน และจัดกลุ่มข้อมูลก่อนทำการแบ่งปันข้อมูล การปกปิดตัวตนหมายถึงการตัดข้อมูลส่วนที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ออกไป ส่วนการจัดกลุ่มข้อมูลหมายถึงการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกลุ่มหรือส่วนย่อย เช่น กลุ่มอายุ

  เราจะตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า องค์กรหรือหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นที่เราร่วมงานด้วย (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ท่านพำนักอยู่ 

  กรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปนอกประเทศที่ท่านพำนักอยู่ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงอยู่ภายใต้มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลอย่างน้อยในระดับที่เทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศที่ท่านพำนักอยู่

จดหมายข่าว

หากท่านลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้งานช็อปแบ๊ค เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้เพื่อส่งอีเมลส่งเสริมการขายต่างๆ ให้กับท่านเป็นครั้งคราวเพื่อให้ท่านได้ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่วกับข้อเสนอ รางวัล ข้อตกลง สินค้า หรือบริการต่างๆ จากช็อปแบ๊ค หรือพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการของเรา ท่านสามารถยกเลิกการลงทะเบียนรับอีเมลส่งเสริมการขายของเราได้ทุกเมื่อผ่านช่องทางการยกเลิกการลงทะเบียนที่ปรากฎอยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายนั้น

 

การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน

ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อโดยเข้าไปยังบัญชีใช้งานของท่านในเว็บไซต์ช็อปแบ๊ค หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ท่านไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ช็อปแบ๊คได้ และท่านประสงค์จะทำการแก้ไขข้อมูลนั้น ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ help@shopback.co.th​ หรือช่องทางไลฟ์แชทได้ ที่นี่ และเรายินดีให้ความช่วยเหลือท่านอย่างสุดความสามารถ

 

การเคารพการให้ความยินยอมของท่านและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านประสงค์จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เรามีอยู่ สอบถามเกี่ยวกับวิธีที่ช็อปแบ๊คได้นำหรืออาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ หรือเปิดเผยภายในปีที่ผ่านมา หรือประสงค์จะถอนความยินยอมของท่านในการอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา) ได้ที่ help@shopback.co.th หรือ dpo@shopback.com เราจะจัดการกับคำขอของท่านอย่างสุดความสามารถ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่า เราอาจจำเป็นต้องคิดค่าธรรมเนียมดำเนินการกับท่านกรณีเป็นการกู้คืนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

การถอนความยินยอมและการลบข้อมูลส่วนบุคคล

โปรดทราบว่า หลังจากที่ท่านได้ถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ (โดยติดต่อเราที่ help@shopback.co.th หรือ dpo@shopback.com หรือโดยถอนการติดตั้งส่วนขยายเว็บไซต์ตามที่กำหนดไว้) เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจตัดช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับท่านหากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางกฎหมายแล้ว เช่น เมื่อจำเป็นต้องดำเนินการตามจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูล หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้ เราจะลบหรือทำลายเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เหมาะสมและปลอดภัย

หากท่านถอนความยินยอมในการใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่ได้อยู่ในสถานะที่สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการต่างๆ ของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่เราทำไว้กับท่านได้อีกต่อไปซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบการคัดค้านการใช้และเปิดเผยข้อมูลของท่าน เราสงวนสิทธิและการได้รับการเยียวยาตามกฎหมายของเราไว้โดยชัดแจ้งในกรณีนี้ เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ได้ตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการตามจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้กระทำได้

กรณีที่ไม่ต้องขอรับความยินยอมหรือถือว่าได้รับความยินยอมแล้ว 

นอกจากขอรับความยินยอมของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว เรายังมีสิทธิเพิ่มเติมตามกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ 

การดำเนินการในกรณีต่อไปนี้ไม่ต้องขอรับความยินยอมจากท่าน: 

 • ปรับปรุง ยกระดับ หรือพัฒนาบริการใหม่ๆ ที่มอบให้กับท่าน หรือปรับปรุง ยกระดับ หรือพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการใหม่ๆ ให้กับการประกอบธุรกิจของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • เรียนรู้หรือทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของท่าน และระบุบริการต่างๆ ที่อาจเหมาะสมกับท่าน หรือปรับแต่งหรือปรับปรุงบริการใดๆ ให้กับท่านเป็นการเฉพาะ
  การดำเนินการในกรณีต่อไปนี้ถือว่าได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว:
 • กรณีที่เราได้แจ้งให้ท่านทราบแล้วถึงเจตนารมณ์ของเรา และจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านมิได้ดำเนินการใดๆ ในการปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาที่กำหนด 
 • กรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลภายนอกทราบ (รวมถึงกรณีเป็นไปตามกระบวนการ) เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ให้กับท่านได้ หรือกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราโดยสมัครใจ 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ช็อปแบ๊คสงวนสิทธิในการแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อเพื่อให้แน่ใจว่า นโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของอุตสาหกรรม และ/หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดทางกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ภายใต้สิทธิตามกฎหมายของท่าน ท่านตกลงเข้าผูกพันตามข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีการปรับปรุงข้อมูลเป็นคราวๆ ไปในเว็บไซต์ของเรา กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ จะประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของเรา

กฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้และการใช้เว็บไซต์นี้ของท่านต้องบังคับใช้ตามกฎหมายของประเทศที่ท่านพำนักอยู่ทุกประการ

                                                                                                                                             

ปรับปรุงล่าสุด 20/6/2565

Can’t find what you need? Reach out to us!