อยากเข้าร่วมเป็นร้านค้าพันธมิตร

หากคุณเป็นบริษัทร้านค้าที่มีเว็ปไซต์เป็นของตนเอง และมีระบบให้ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถทำการเชื่อมต่อระบบให้ส่งข้อมูลการสั่งซื้อจากร้านค้าของคุณผ่าน ShopBack มาให้ทางเราได้อัตโนมัติ และสนใจที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับทางเรา สามารถส่งข้อมูลตามรายการด้านล่าง มาหาทางเราได้ที่อีเมล BDTH@shopback.com ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 18:30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และเราจะส่งข้อมูลไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาร้านค้าของคุณ

1. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับร้านค้าของคุณ รวมทั้งเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่นของคุณ

2. จำนวนการคลิกเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือจำนวนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคุณ

3. จำนวนการสั่งซื้อต่อวัน และต่อเดือน

4. ข้อมูลการติดต่อกลับ

 

Can’t find what you need? Reach out to us!

Shopback Help Center Footer Banner